Atla sadamatüli tõi kaasa politseiuurimise (32)

Atla sadamatüli tõi kaasa politseiuurimise

SADAMATE EMA: Läätsa sadama avamisel poseerinud Saarte Kalanduse endine tegevjuht Tiiu Kupp ütleb, et pole valskust teinud ja süüdistab Jaak Reinmetsa alusetute süüdistuste loopimises. Foto: Egon Ligi

Keskkriminaalpolitsei menetleb veebruaris algatatud kriminaalasja, kus uuritakse võimalikku altkäemaksu võtmist Atlasse rajatava sadama ehitusel.

Lümanda vallavalitsus rekonstrueerib Atla sadamat Euroopa Kalandusfondi raha toel. Fondi raha jagab põllumajandusministeeriumi allüksus põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet PRIA, Saaremaal tegeleb projektitaotlustega ja otsustab raha jagamist MTÜ Saarte Kalandus.

Üleeile kirjutasime, et sadama rajamine on sattunud PRIA uurimise alla ja vallalt nõutakse tagasi umbes 20 protsenti I etapi projekteerimis- ja ehitustöödeks antud rahast ehk 38 226 eurot “toetusega seotud nõuete rikkumiste eest”.

Vastutab toetuse saaja

Nimelt paljastas ehitusekspertiis, et sadama ehitusprojekt polnud kuigi täpne ning käärid paberile pandud plaanide ja hilisemate aruannete ja tegelikult tehtud tööde osas olid väga suured. PRIA väitel puudus ka korralik omanikujärelevalve, selle väite on ümber lükanud Lümanda volikogu juht Mart Maastik.

PRIA sõnul pidanuks aga vald toetusesaajana kõik muudatused PRIA-ga kooskõlastama, ent seda tehti vaid mõnel üksikul juhul. Rikkumiste eest vastutab raha saaja.

Nüüd peavadki vallavanem Jaanika Tiitson ja Mart Maastik katki hammustama tõelise pähkli ja üritama PRIA otsust läbirääkimiste või kohtuvaidluse teel muuta. Kui see ei õnnestu, tuleb vallal raha PRIA-le tagasi maksta.

Ühe võimalusena võib vald omakorda raha sisse nõuda projekteerijalt ja ehitajalt, kes oli alguses OÜ Monoliit, hiljem kohalik ettevõte, Lümanda volikogu liikmele Margo Berensile kuuluv OÜ Mert.

Mertile on suuresti edu toonud just PRIA rahastatavate projektidega tegelemine. Nii jõudis Mert 2011. aasta Äripäeva koostatud edukamate Eesti ehitusfirmade edetabelis 3 miljoni eurose käibe ja 370 583 eurose ärikasumiga koguni kolmandale kohale.

Kuid kogu tüli Atla sadama ümber puhkes siis, kui Merdi ja Monoliidi juhid tülli pöörasid ja Monoliit ehituselt välja tõrjuti. Nüüd käivad firmad kohut. Sellest kirjutas Saarte Hääl juba eelmise aasta septembris.

Varem ei ole aga kirjutatud seda, et tänavu veebruaris, päev pärast vabariigi aastapäeva alustas Keskkriminaalpolitsei Atla sadama rahastamise tausta uurimiseks kriminaalmenetlust.

Lääne ringkonnaprokuratuuri esindaja Annely Erm kinnitas ainult fakti, et menetlus käib, “aga uurimise huvides pole praegu võimalik rohkem infot anda”.

Saarte Hääl teab siiski mitmest muust allikast, et tegemist on korruptsiooni uurimisega ja paragrahv käsitleb altkäemaksu võtmist.
Uurimise niidid viivad Saarte Kalandusse, mis on teadupärast viimased kuud viselnud sisemistes vastuoludes. Küsimus on konkreetselt ühes isikus, tegevjuhi ülesannetes olnud juhatuse liikmes Tiiu Kupus. 5. aprillil jõuti lõpuks niikaugele, et tegevjuhi ametikoht koondati ja Kupule anti hundipass. Põhjuseks just kahtlused, et Kupp ei ole toetuste jagamise üle otsustamisel erapooletu olnud.

Paraku selgus üsna pea, et Tiiu Kupust lahtisaamise eufoorias määrati tema koondamishüvitiseks liiga suur summa. Asja parandamiseks kutsuti 20. aprillil kokku Saarte Kalanduse juhatuse erakorraline koosolek.

Koosoleku sel nädalal avalikustatud protokollist võib lugeda, et “eelmisel 05.04.2013 toimunud juhatuse koosolekul lubatud koondamishüvitis ei ole abikõlbulik kulu. Seaduse mõttes on hüvitis ka ebaproportsionaalselt suur.”.

Juhatus tegi uue otsuse ja otsustas koondamishüvitiseks anda mitu korda väiksema summa, kahe kuu töötasu ulatuses. Samuti anti Tiiu Kupule töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldus, millele ta keeldus alla kirjutamast.

Tiiu Kupp: ma pole raha võtnud

Mida ta edasi teeb ja kas kavatseb koondamise kohtus vaidlustada, ei soovinud Tiiu Kupp Saarte Häälele eile öelda. Küll aga kinnitas ta telefonis, et ei ole altkäemaksu võtnud: “Minu südametunnistus on puhas, ma pole sentigi võtnud.”

Kupp arvas, et Saarte Hääl ei peaks uurimisest praegu kirjutama ja peaks laskma politseil oma tööd teha. Samas süüdistas ta sopaga ülevalamises OÜ Monoliit projektijuhti Jaak Reinmetsa, kes olevat teinud politseile avaldusi nii PRIA, põllumajandusministeeriumi kui Saarte Kalanduse kohta. Kupu väitel on tegu Reinmetsa solvumisega, kuna Monoliit kupatati Atla sadama ehituselt minema.

Jaak Reinmets ei soovinud kriminaalmenetluse kohta kommentaare anda. “Me ei ole veel siiani avaldust politseile teinud, kuid plaanime,” ütles Jaak Reinmets Tiiu Kupu väite kohta, et tema on kõige taga.

 

Altkäemaksu võtmine

Ametiisiku poolt talle või kolmandale isikule vara või muu soodustuse lubamisega nõustumise või vara või muu soodustuse vastuvõtmise eest vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud või on alust arvata, et ta edaspidi paneb toime seadusega mittelubatud teo, või on ebaseaduslikult jätnud teo toime panemata või on alust arvata, et ta jätab selle toime panemata edaspidi, karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

Karistusseadustik

Print Friendly, PDF & Email