Kuidas teha lõket, et sellest õnnetust ei sünniks

Kevad on käes ja soojade ilmade saabumisega toimetatakse ja koristatakse üha rohkem aias. Lume alt sulab välja nii mõndagi, mille esmapilgul võiks lõkkesse visata, kuid kas ikka võib ning millised on lõkketegemise nõuded?

Vastavalt Kaarma valla jäätmehoolduseeskirjale on lõkkes lubatud põletada ainult oksi, lehti, immutamata ja värvimata puitu. Lõkkesse ei tohi visata ohtlikke jäätmeid ja tehismaterjale, sealhulgas lakkide ja värvidega töödeldud puitu.
Sellised piirangud on kehtestatud silmas pidades keskkonnaohutust ja inimese tervist. Põlemisel tekkinud saasteained langevad lõkke lähedal maha ning võivad seeläbi sattuda põhjavette ja sealt edasi inimorganismi. Sama ohtlik on ka põlemisel tekkinud mürgiste gaaside sissehingamine. Jäätmete põlemisel tekkiv suitsugaas on suur keskkonnasaastaja, mis sisaldab palju mürgiseid ühendeid.

Tuletegemisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid

Lõket tohib teha selleks ettevalmistatud kohas mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttival pinnasel. Lõkkekoha vahetu ümbrus tuleks vähemalt 0,5 meetri ulatuses puhastada kuivanud taimestikust, okstest ja muust põlevmaterjalist.

Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest (puuriit, oksahunnik jne) on vähemalt 8 meetrit ja metsast vähemalt 10 meetrit. Üle ühemeetrise lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest on vähemalt 15 meetrit ja metsast vähemalt 20 meetrit. Üle kolmemeetrise läbimõõduga lõkke tegemiseks on vaja juba päästekeskuse luba. Kulu põletamine on keelatud aastaringselt.

Lõket ei tohi teha tuulise ilmaga ja seda ei tohi jätta järelevalveta. Lõkke tegijal peavad käepärast olema tulekustutusvahendid, näiteks ämbrid veega. Lõkkekoha võiks vajadusel piirata kivide või pinnasevalliga.

 

TEADE

27. aprillil ja 4. mail saavad Kaarma valla elanikud anda Kudjape prügilasse tavajäätmeid 50-protsendilise allahindlusega (ühe inimese kohta kuni 300 kg), ülejäänud 50% kohta esitatakse arve vallale.

Ohtlikke jäätmeid (värvid, akud, elektroonikaromud) võetakse valla elanikelt tasuta vastu aastaringselt. Jäätmejaama kiirema töö tagamiseks on soovitatav valida ohtlike jäätmete üleandmiseks mõni muu kuupäev, mis ei kattu ülalmainitutega.

Alates 5. maist võtab Sikassaare Vanametall OÜ oma kokkuostuplatsil Sikassaare külas Metalli maaüksusel eraisikutelt (vallaelanikelt) tasuta vastu vanu rehve.

Neil külaseltside esindajatel või külavanematel, kes on registreerunud vallas toimuvate talgute juhina, palume vallapoolse toetuse saamiseks esitada talguliste nimekiri koos allkirjadega, talguteks tehtud kulutuste tšekid ja avaldus Kaarma vallavalitsusele. Kulutuste tegemisel palume arvestada, et toetust saab 1 euro ühe inimese kohta. Toetust võib kasutada toitlustuse, töövahendite vm talguteks vajalike kulutuste hüvitamiseks.

Lisainfot saab allakirjutanult telefonil 51 05 393 või katrin.sagur@kaarma.ee .

Katrin Sagur
keskkonna vanemspetsialist

Print Friendly, PDF & Email