Vanamõisas põles kulu (3)

Pühapäeval kell 14.36 teatati päästjatele kulupõlengust Pihtla vallas Vanamõisa külas. Kohapeal selgus, et põles ligi kolm hektarit põldu. Kulupõleng oli arvatavalt alguse saanud lõkkest lennanud sädemest.

Päästeameti pressiesindaja Viktor Saaremetsa sõnul algatatakse väärteomenetlus juhul, kui lõkke tegemise või kulupõletamise juures on tuvastatav ka tule süüdanud isik ja tegemist on küttekoldevälise tule tegemise nõuete rikkumisega.

Selle teo eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. Kui nõuete rikkuja on juriidiline isik, võib rahatrahv olla kuni 2000 eurot.

Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud, sest kulutuli on hävitav ja ohtlik – kulu põletamise käigus on süttinud metsad, see on maha põletanud hooneid ja seeläbi on hukkunud inimesi.

Lõkketegemisel peab järgima tuleohutusnõudeid: pinnas tuleb kuluheinast puhastada, lõkkekoht ümbritseda mittepõleva materjaliga ja lõkke juures peavad olema esmased tulekustutusvahendid. Lõket ei tohi jätta järelevalveta ega teha lõkketuld tugeva tuule korral.

Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt kaheksa meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast, tuleohtlikul ajal vähemalt kümne meetri kaugusel metsast. Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht asuma vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast, tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.

Print Friendly, PDF & Email