Vastukaja: “Torgu pakub ametnikele tasuta töölesõitu” (16)

Opositsioon on korduvalt teinud ettepanekuid selline raiskamine lõpetada ja kasutada vabanevaid vahendeid valla väheste laste elu- ja õppetingimuste parandamiseks.

Linnas elavate vallatöötajate asendamine kohalikega (sobivad inimesed on kohapeal olemas) oli ka eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel üks meie valimisliidu Taga-Sõrve Kodanik loosungeist.

See võimaldanuks kohaliku elu arenguks vabastada Torgu valla eelarvest märkimisväärse hulga raha, mida praegu täiesti asjatult vallatöötajate transpordile raisatakse.

Lisaks oleksid kohalikest inimestest vallatöötajad olnud kompetentsemad valla elu-olu osas ning väga suur hulk tänaseid alalisi kommunikatsiooniprobleeme oleks välditud juba eos.

Kahjuks eelistas valimistel võitnud Keskerakond n-ö võõrtööliste värbamist, lähtudes seejuures huvidest, milles on raske leida ühisosa valla tegelike huvidega. Kohalik elanik on ainult sotsiaaltöötaja, kelle võõraga asendamise täielikku võimatust õnneks siiski mõisteti.

Kaupo Vipp
Torgu vallavolikogu liige

Print Friendly, PDF & Email