Ametikooli õpilased käisid eakaid rõõmustamas

Ametikooli õpilased käisid eakaid rõõmustamas

KÕIK KORRAS: Nii võisid vererõhunäitude kohta nentida nii eakatekodu elanik Arnold kui ka tema tervist kontrollinud Marina Tiirik. Foto: Sander Ilvest

Eilne päev algas Kogula eakatekodus tavapärasest pisut erinevalt – sealseid elanikke ja personali oli nende argitoimetustes abistama tulnud 18 hooldustöötajaks õppijat Kuressaare ametikoolist.

Õppepäeva hoolekandeasutuses alustasid teist aastat seda eriala õppivad külalised juba varakult – siis, kui eakatekodu elanikud ärkasid.

Päevaplaan oli tihe. Sellesse kuulusid näiteks elanike hommikune korrastus ja riietamine, neile hommikusöögi pakkumine ja abistamine söömisel, hoolealuste pesemine, habemeajamine ja juuste korrastamine, vererõhu ja -suhkru mõõtmine, sidumised. Õpilased harjutasid ka ergonoomilisi võtteid, näiteks seda, kuidas saada voodis lamaja ratastooli istuma. Päeva teises pooles tegid külalised koos eakatega küpsisetorti, laulsid ja tantsisid.

“Ikka on huvitavam, kui maja rahvast täis on,” kinnitas 77-aastane Arnold, kes on eakatekodus elanud üle nelja aasta. “See on hea vaheldus, sest noored inimesed satuvad siia ju väga harva.”

“Meid on üllatavalt hästi vastu võetud,” arvas ametikooli õppur Marina Tiirik. “Algul olid eakad pisut tagasihoidlikumad, aga harjusid üsna ruttu ning rääkisid meelsasti endast ja oma elust.”

Varem poes juurviljaletis töötanud Tiiriku sõnul tundus hooldustöötaja eriala valimine tema jaoks loomulik. “Tahtsin töötada inimestega,” põhjendas Tiirik, kelle igapäevaamet on Sõmera Kodu erivajadustega elanike tegevusjuhendaja ja kes edaspidi end veelgi täiendada soovib, näiteks psühholoogia alal.

“Mulle on see tänane (eilne – toim) õppepäev juba palju andnud, aidates peletada tobedat hirmu vananemise ja sellega seotud protsesside ees,” lausus Marina Tiirik. “Siin näed, et vananemine on elu loomulik osa.”

Eakatekodu juhi Heli Kaera sõnul jäi ta innukate ja teotahteliste õpilastega rahule: “Sellised päevad on meie jaoks toredad – kliendid on rõõmsad, kuna saavad suhelda inimestega väljastpoolt meie maja, töötajad aga oma silmaringi avardada.”

Praktilisi õppepäevi korraldab Kuressaare ametikool Kogula eakatekodus – oma ametlikus praktikabaasis – neljandat aastat.

“Mõte taolisi õppepäevi korraldada sündis vajadusest viia õpilased reaalsele tööle lähemale,” seletas ametikooli sotsiaaltöö ja eriõppe õppesuuna juhtõpetaja Kai Rannastu, lisades, et praktika moodustab veerandi kogu õppetööst.

Rannastu rõhutas, et töövõtete ja -nippide õppimise kõrval on väga oluline suhtlemine. “Üldjuhul on need, kes hooldustööd õpivad, head suhtlejad,” märkis ta. “See on lausa üks nende erialane pädevus.”

Juhtõpetaja hinnangul on õppepäevade näol tegemist meeldiva koostööga kooli ja hoolekandeasutuse vahel: “Korraldada see tegevus ühe päevaga nii, et kliendid ei tunneks end väga häirituna ning õpilased saaksid õppida, on korraldajatele kaunis suur katsumus.”
“Mida aasta edasi, seda paremini kõik sujub,” arvas aga Heli Kaer.

Print Friendly, PDF & Email