Tule talgutele!

Tule talgutele

PÄIKSELISE ILMAGA LÄHEB TÖÖ LIBEDALT: Fotomeenutus möödunud aasta talgutest Asukülas. Foto: Rein Orn

4. mail on üleriigiline “Teeme ära” talgupäev. Vallavalitsus kutsub üles külavanemaid organiseerima sellel päeval ka Kaarma valla külades koristus- ja heakorratalguid.

Neid talguid, mis registreeritakse valla tehnilise sekretäri juures või e-meili aadressil kaarma@kaarma.ee hiljemalt 18. aprilliks, toetab vald rahaliselt.

24. aprillil kajastab registreeritud talguid ka Kaarma Elu. Registreerimiseks tuleb täita kõrvalolev vorm.

Rahalisest toetusest

Talgud on traditsiooniliselt lisaks töötegemisele ka kogukonna seltskondlik üritus ja loomulikult käib nendega kokku ka korralik söömaaeg. Vallavalitsus hüvitab talguteks toiduainete soetamist ühe inimese kohta kuni 1 euro ulatuses.
Kulutšekid tuleb talgujuhil maikuu jooksul valla rahandusosakonda toimetada. Toiduainete ostutšekkide asemel võivad olla ka prügikottide, töökinnaste jms ostutšekid. Tšekiga tuleb kaasa panna lühike aruanne, mis sisaldab järgmisi andmeid: talgujuhi ja hüvituse saaja nimi; talgutööde tegemise pikkus ajaliselt; tehtud tööde loetelu; osalejate arv, nimi koos allkirjaga (1–6-aastasi lapsi ärge nimekirja lisage).

Nende talgute jaoks, kus külateede äärest võsa maha võetakse, saab vallavalitsuselt saebensiini (info – haldusspetsialist Maidu Ots, tel 45 20 453; 52 75 466).

Kokkukorjatud prügist

Kokkukorjatud prügi tuleb põhjalikult sorteerida: pakendid-pudelid tuleb viia külade konteineritesse, pleki ja raua saab kokkuostus raha vastu vahetada. Mis vähegi põletada kannatab, läheb lõkkesse.

Kui koristustalgute käigus tuleb välja ohtlikke jäätmeid, siis tuleb need kokku korjata ja anda teada vallavalitsusse Maidu Otsale. Seejärel organiseeritakse need nädala jooksul jäätmekeskusse.

Info

27. aprillil ja 4. mail saavad Kaar-ma valla elanikud anda Kudjape prügilasse tavajäätmeid 50-protsendilise allahindlusega (ühe inimese kohta kuni 300 kg), ülejäänud 50% kohta esitatakse arve vallavalitsusele.

Ohtlikke jäätmeid (värvid, akud, elektroonikaromud) võetakse valla elanikelt tasuta vastu aastaringselt. Jäätmejaama kiirema töö tagamiseks on soovitatav valida ohtlike jäätmete üleandmiseks mõni muu kuupäev, mis ei kattu ülalmainitutega.

Vastavalt koostöölepingule nr KOV3-71/03-13 MTÜ Eesti Rehviliit ja Sikassaare Vanametall OÜ vahel võtab Sikassaare Vanametall OÜ alates 5. märtsist oma kokkuostuplatsil (Kaar-ma vald, Sikassaare küla, Metalli maaüksus) eraisikutelt vanarehve vastu tasuta.

Lisainfot saab allakirjutanult telefonil 51 05 393.

Katrin Sagur
keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email