Koolipapa Ants Teder saab mälestuspingi (1)

Üle 30 aasta Aste kooli juhtinud Ants Tederile tahetakse paigaldada mälestuspink.

Ants Teder tuli Aste põhikooli juhatajaks aastal 1962. Tema esimeseks ülesandeks sai kooliümbruse korrastamine, kooliaia ja koolimaja juurde pargi rajamine, lisaks planeeriti palliväljak, geograafiaväljak, tiik jne. Vanemate klasside õpilased olid toonaste õpetajate juhendamisel igati abiks: maa-ala puhastati võsast, juuriti kände, kaevati maad, veeti mulda, kive, kruusa, liiva aia- ja pargiteede rajamiseks, algul hobuvankriga, siis veoautoga. Juba 1964. aasta kevadel külvati uude kooliaeda esimesed seemned, istutati taimi ja lilli. Kooliaed ja -ümbrus said Aste aleviku ilusaimaks kohaks, pargis käidi jalutamas ja külalistega aega veetmas. Ei teagi Eestis teist sellist kooli, kus koolimaja ette oleks rajatud purskkaev. Aste koolil on see olemas.

Aastaid oli kooliaed maakonnas parimatest parim ja auhinnatud mitmete aukirjadega. Traditsioone on hoitud. 1998. aastal tunnistati Aste kool oma kooliaia ja ümbrusega vabariigi parimaks ühiskondlikuks hooneks, aukirja andis üle toonane president Lennart Meri. Tiitli “Eesti kaunis kool” pälvis Aste kool 2005. aastal.

Ants Tederi õpilasena ja tänase koolijuhina tunnen lausa kohustust jätkata tema tööd kooliaia ja -pargi hooldamisel. Kooli 50. sünnipäevaks 2011. aastal taastati Ants Tederi rajatud purskkaev ja osa pargiteid ning maja ette istutati 100 punast roosi. Alati on nõu ja jõuga abiks olnud kooli endine loodusõpetuse õpetaja Valve Teder, kes on samuti üks koolipargi ja -aia rajajatest.

Tänaseks on endised õpetajad ja vilistlased teinud Kaarma vallavalitsusele ja koolile ettepaneku leida kooliaias koht ANTS TEDERI MÄLESTUSPINGILE. Selle idee teostamiseks on oodatud kõigi toetus, kes Aste kooliga seotud – vilistlased, endised ja praegused õpetajad ning ka kõik teised, kes soovivad seda ettevõtmist toetada.

Mälestuspingi paigaldamist toetanud inimeste ja ettevõtete nimed jäädvustatakse pingile kinnitatud plaadil. Pink valmib Aste põhikooli tööõpetusmajas vilistlase Jüri Golubkovi juhendamisel.

Kooli nimel tänan idee algatajaid ja kaasamõtlejaid, kes usuvad, et Ants Tederi elutöö väärib jäädvustamist.

 

Toetussumma saab üle kanda Kaarma vallavalitsuse arvelduskontole: Swedbank 112 016 1161, SEB 100 220 802 8003.
Selgituseks: Antsu pink; toetuse annetaja ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi.

Ulvi Valge
Aste põhikooli direktor

Print Friendly, PDF & Email