Kaitseliit on valmis Allee tänava maja maha müüma (11)

Kaitseliidu keskkogu otsustas taotleda kaitseministrilt luba Kaitseliidu omandis oleva kinnistu võõrandamiseks.

Kuressaare linnas Allee tänav 1 asus aastatel 1937–1940 KL-i Saaremaa maleva staap. Kuressaare linnavalitsus tagastas 2378-ruutmeetrise kinnistu, millel asub ka abihoone, KL-i Saaremaa malevale 1995. aastal.

Objekt oli arengukava järgi plaanis rekonstrueerida Saaremaa maleva staabiks aastatel 2010–2011, kuid riigieelarves ja KL-i investeeringute eelarves pärast 2008. a majanduskriisi tehtud kärbete tõttu ei osutunud see võimalikuks. Lossipargi kõrval asuva hoone olukord on avariiline. Seetõttu on nii linnavalitsus kui ka muinsuskaitseamet teinud Kaitseliidule mitmeid ettekirjutusi, millele lisandub ajakirjanduse kriitika.

2013. aastal tuleb kinnistule ehitada senise lagunenud piirdeaia asemele uus piire. Kaitseliit on valmis selle töö tegema, kuid edasisteks ehitustöödeks raha eraldatud ei ole. Seetõttu on kavas kinnistu avalikul enampakkumisel võõrandada.

KL-i Saaremaa maleva pealiku kolonelleitnant Kristjan Moora sõnul on müügi suhtes esialgu langetatud vaid KL-i keskjuhatuse põhimõtteline otsus, mis ei tähenda veel kinnistu kohest müüki.

“Praegu taotleb Kaitseliidu peastaap kaitseministeeriumi otsust, mis lubab kinnistu võõrandada,” selgitas Moora.

Olukord kinnisvaraturul pole praegu kiita, seega ei ole maja müügiga kiirustamine eesmärk omaette. Kui müük õnnestub, läheb saadav raha Saaremaa maleva uue staabihoone ehitamiseks.

Print Friendly, PDF & Email