Maksulaekumine valmistas omavalitsustele üllatuse (7)

Maksulaekumine valmistas omavalitsustele üllatuse

VALLAVANEM RÕÕMUSTAB: “Märtsi hüpe oli muidugi fantastiline – kasv 46,5% võrreldes 2012. märtsiga,” kiidab Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep tulumaksu suurepärast laekumist. Foto: Egon Ligi

Maksu- ja tolliameti värske statistika andmeil on Saare maakonna omavalitsustele tänavu märtsis laekunud üle 120 000 euro rohkem kui mullu samal ajal.

Suurim laekumine, nagu ikka, oli Kuressaare linnas. Kui 2012. aasta märtsis laekus linnas üle 609 000 euro, siis tänavu samal ajal oli see üle 641 000 euro ehk ligi 32 000 eurot rohkem.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu selgitas, et sellega on aasta eelarve mahust täitunud 25,7%, mis on võrreldes eelarvega + 51 622 eurot. Võrreldes mullu sama perioodiga on laekumine 6,25% ja 111 934 eurot enam, millest 27 962 eurot moodustab kodualuse maamaksuvabastuse hüvitis.

Tõeliselt korralik tõus on olnud Leisi vallas, kus märtsikuine laekumine oli samuti veidi üle 30 000 euro mullusest rohkem. Kui läinud aastal laekus seal tulumaksuraha veidi üle 66 500 euro, siis tänavune laekumine oli 97 500 eurot.

Leisi vallavanema Ludvik Mõtlepa sõnul koostasid nad valla eelarve n-ö konservatiivse, lootes ca 2–3-protsendilist ülelaekumist ning arvatavasti nii see olema saabki.

Suurendas palgatõus

“Märtsi hüpe oli muidugi fantastiline – kasv 46,5% võrreldes 2012. märtsiga –, aga siin on oma objektiivne põhjus,” tunnistas Mõtlep.

Nimelt tõusid veebruaris õpetajate palgad, juurdearvestus tehti ka jaanuarikuu eest, seega on tegemist kahe kuu palgalisaga. “Ja õpetajate osakaal on meil ilmselt suurem kui teistes valdades,” arvas ta. Just selle tulumaksu laekumine kandus vallavanema sõnul märtsikuusse ning see peakski olema suurema laekumise põhjus.

Tulumaksu on tublisti rohkem laekunud ka Kaarma, Muhu ja Kärla vallas. Kaarma vallas oli statistika andmeil tänavuse märtsi laekumine mullusest ligi 17 000 euro võrra suurem, Muhus 16 300 euro ja Kärla vallas üle 14 000 euro enam.

Kaarma vallavanem Margus Mägi tõdes, et nemad kavandasid 2013. aasta tulumaksu laekumise kasvuks 5,4% võrreldes eelmise aasta tegeliku laekumisega.

Tänavu I kvartalis kasvas tulumaksu laekumine võrreldes mullu sama ajaga Kaarmal Mägi sõnul 51 015 eurot ehk 109,8%.

Kasvu üks põhjus on kindlasti kohalikele omavalitsustele (KOV) kantava tulumaksu laekumise protsendi suurenemine 11,4% pealt 11,57 protsendile. Protsendimäära tõus peab katma kodualuse maa maamaksust vabastamise tõttu KOV-idele laekuva maamaksu vähenemise.

Kaarma vallas on kasvanud ka maksumaksjate arv. “Kui võrrelda meie eelmise aasta maksumaksjate arvu jaanuaris selle aasta jaanuari maksumaksjate arvuga, siis oleme 68 maksumaksja võrra plussis.” Veebruaris oli vastav näitaja aga veel 18 maksumaksjat selle aasta kasuks.

Põhjuseid on siiski erinevaid

Muhu vallavanema Raido Liitmäe kinnitusel rõõmustab ja üllatab nii suur laekumise kasv vallavalitsustki. Ta ütles, et 2012. aasta lõpus, koostades valla eelarvestrateegiat järgneva nelja aasta peale ja juba konkreetselt 2013. aasta eelarvet, arvestati tulumaksu laekumise ca 4–5% kasvuga. Praegu on aga kolme kuuga tegelik kasv olnud pea 16% ja märtsikuus lausa 23,5%.

Vallavanema sõnul on rahvastikuregistrijärgne elanike ja ka maksumaksjate arv Muhus olnud viimastel aastatel stabiilne, ametlike töötute arv on väiksem kui eelmistel aastatel, valla hallatavates asutustes taastati palgad 7% ulatuses. Loota võib, et mõningane palgasurve on olnud ka erasektoris.

“Kõige tähtsam on aga kindlasti see, et meie tublid ja aktiivsed ettevõtjad on suutnud end tööga varustada ja ettevõtlust edasi arendada,” kinnitas vallavanem. Muhu kohalikest ettevõtetest annavad tooni ehitus- ja turismiettevõtjad ning tänavugi on nad Liitmäe sõnul suutnud edasi areneda: valmimas on Muhu ühisturustuspunkt, uue kuue on saanud Nautse Mihkli talukompleks jmt.

Lisaks on Muhus sel aastal plaanitud suured investeeringud nii valla kui ka riigi poolt. “Kolme kuu tulemuste põhjal ei maksa väga eufooriasse langeda, aga kindluse vajalike tööde ja plaanitud investeeringute teostamisel annab see vallale käesolevaks aastaks küll.”

 

Laekumine kahanes neljas vallas

Kohalikke omavalitsusi, kus tulumaksu laekumine kahanes, oli Saare maakonnas märtsi arvestuses vaid neli: Laimjala, Mustjala, Pihtla ja Pöide. Suurim kahanemine oli Pihtla vallas, kus tulumaksuraha laekus 8000 euro (–12,6%) võrra vähem kui eelmise aasta märtsis.
Ühtekokku laekus Saare maakonnas tulumaksu märtsis maksu- ja tolliameti statistika andmeil 1 486 289 eurot. 2012. aasta märtsis oli see summa 1 364 186 eurot.

Print Friendly, PDF & Email