Maavanem ei näe põhjust Saaremaal venitada (17)

Tõmbekeskustele tuginevast omavalitsuste reformikavast, mille on välja pakkunud regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, avaldas arvamust Saare maavanem Kaido Kaasik. Tema sõnul ei ole Saare maakonnas põhjust oodata aastani 2015. Just sellise tärmini on minister ette näinud tõmbekeskuste määramiseks ja aastal 2017 peaks uute omavalitsuste valimised toimuma selle mudeli järgi.

Maavanem Kaasik ütles, et Saare maakonnas tegutsev maakonna arenduse nõukogu peab vajalikuks märkida, et siin puudub vajadus tõmbekeskuse määramiseks, kuna see on ilmselgelt Kuressaare linn. Orissaare ei ole piisav tõmbekeskus ning seda on ka näidanud teiste omavalitsuste äraütlemised Orissaare vallavalitsusele, kes üritas neid ühinemisläbirääkimistele kutsuda. Pigem on need vallad toetanud ühe omavalitsuse ideed.

“Maakonnas toimunud foorumitel, konverentsidel ja seminaridel on jõutud järeldusele, et Saare maakonna ainuke tõmbekeskus on Kuressaare ning otstarbekas on maakonna kõigi omavalitsuste ühinemine üheks omavalitsuseks,” ütles Kaasik ja nentis, et seetõttu on maakonnas põhjendamatu ja formaalne oodata tõmbekeskuste määramist märtsini 2015.

Seega peab Kaido Kaasik oma sõnul Saare maakonna taolistes eraldatud ja kindla tõmbekeskusega piirkondades õigemaks omavalitsusreformi kiiremat käiku.

“Nõukoda on kohalikus ajakirjanduses välja pakkunud Saare maakonnas ühe omavalitsuse moodustamise teemalise rahvaküsitluse korraldamise koos kohalike valimistega oktoobris 2013. Ühinenud omavalitsuse volikogu valimised võiksid toimuda 2015. aastal,” ütles Kaido Kaasik.

Print Friendly, PDF & Email