Saaremaal maksti hundikahjudeks 14 886 eurot (8)

Saaremaal maksti hundikahjudeks 14 886 eurot

HARJU KESKMINE: Bioloog Tõnu Talvi andmetel jäävad Saaremaa hundikahjustused Eesti keskmisele tasemele. Foto: Sander Ilvest

Keskkonnaamet maksab Saare maakonnas 2012. aastal huntide murtud lammaste eest hüvitisena välja 14 886 eurot.

2011. aastal maksis riik Saaremaal huntide murtud 160 lamba eest hüvitisena välja 14 076 eurot, ülemöödunud aastal laekus aga vaid üks taotlus seitsme murtud lamba hüvitamise nõudega.

Keskkonnaameti looduskaitsebioloog Tõnu Talvi ütles, et 2012. aastal murti Saaremaal keskkonnaametile teadaolevalt 148 lammast, kõrgeim ühele lambapidajale hüvitatav summa ulatub 3745 euroni. Hundid murdsid lambaid Kaarma, Salme, Torgu, Lümanda, Kärla, Mustjala, Orissaare ja Pihtla vallas, kokku 16 lambapidaja karjas. Hüvitis jäi maksmata kahele taotlejale kokku 18 lamba eest, kuna mõlemal juhul ei olnud loomade hukkumise põhjust võimalik jäänuste lagunemise ja tunnuste puudumise tõttu tuvastada.

Kogu Eestis murdsid hundid eelmisel aastal 757 lammast, nagu näitavad keskkonnaametile laekunud kahjude hüvitamise taotlused ja koostatud aktid.

Saarte Hääl tundis ka huvi, kui suurt kiskjate tekitatud kahju lammastele võib keskkonnaameti hinnangul pidada Saaremaal talutavaks või normaalseks. Tõnu Talvi sõnul elas PRIA registri andmetel Saaremaal 2012. a septembris 17 580 lammast. Seega oli huntide poolt Saaremaal murtud lammaste osakaal kõikide siin elavate lammaste arvust 0,85%, mis on sarnane kogu Eestis viimastel aastatel huntide murtud lammaste osakaaluga. Aastatel 2008–2012 on Eestis huntide murtud lammaste osakaal kõikide lammaste arvust olnud 0,55–1,1%, ütles Tõnu Talvi.

Nagu 2011. aastal, ei laekunud Saare maakonnast ka möödunud aasta eest ühtegi taotlust hüljeste lõhutud kalapüügipüüniste kompenseerimiseks.

Möödunud aasta lõpus algatas Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu peadirektoraat riigiabi-teemalise avaliku konsultatsiooni, et saada liikmesriikide arvamusi uue rahastamisperioodi põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta.

Eesti riik leiab, et 2014. aastal algaval perioodil tuleb riigiabi reeglitesse lisada kaitsealuste loomade ja lindude tekitatud kahju hüvitamise võimalus põllumajandustootjatele. Praegu on võimalik loomade ja lindude tekitatud kahju hüvitist maksta üksnes vähese tähtsusega abina, mis sätestab limiidi põllumajandustootjale 7500 eurot kolmeks majandusaastaks, kuid see ei ole piisav.

Eestis hüvitatakse praegu põllumajandustoodete esmatootjale vähese tähtsusega abina järgmiste loomade ja lindude tekitatud kahjud: hunt, ilves, karu, rändel olevad sookured, haned ja lagled.

Print Friendly, PDF & Email