Kenat suuri nädalt

See poastumise aeg akkab nüid kohe läbi soama ja juu selletaudi tuleva esmasbe peetsegid Hellamaa külakeskuses ühte surt moekast söömarallit.

Nüidsel aal oo vähä teistlaani moed paastuaa lõpetuseks. Neh, inimene oo ikka oln ju üks osa loodusest. Ja äda sellele, kis nõukse asja ää unutab. Ly Kerdo, kis oo otsapidi Kallaste Anduvälja miniaks, igatahes ep unuta. Ja oo nüid nõuks võtn tulla ja muhulastele koa õpeta, mismoodi oo kõige param süia nõuksi toitusid, mis loodus ise meitele kätte annab. Neh, et kui sool oo kodu näituseks pähist ja kuivatat puuvilja ja peoga seemneid sõnna ulka, siis soab koa ühna moeka kõhutääve omale. Vat just nõukest töötuba Ly siia tegema tulebkid. Päris nõnna soab koa akkama, et põle taris ei keeta ega küpseta, aga valmis soab vägagi veart söömad.

Nõnna et esimese abrilli õhta kellu kuiest tasub Hellamaa külakeskuse asja uurima minna küll. Osavõtmise eest küsitse kolmtesn eurut. Ja kahekümne kahessandaks piaks Lyle meili piale kirjutama, kis tulla tahtvad ja kahessa eurut raha koa ää soatma.

Neh, see nodi ja nasvärk, misest süia tihasse ja mis pärast nahkpauna pisteste, tuleb ju Lyl enne ometiks ää osta. Aadressi ja pangaarve numbri levab Muhu valla kodulehe pialt ülesse.

Mis siis viel uudist? Une-Liisu plaatisid oo natusse järgi viel. Muuseumist soab ja vallamajas oo koa mõned. Aga olge ruttus, sest väga palju neid änam põle koa. Kisse oskas arvata, et nee nõnna rutusti otsa lõpvad.

Leisis ojomas köiasse koa ikka viel edasi. Annelile piaks ikka omast tiada andma, kis minna tahtvad. Neh tammi otsa viel ep piase, kis just ep arva eaks jää sisse oherdiga auku tiha. Niikaua kut väinas ep kinnita köia, köiasse ikka Leisi vahet.
Ja laupa-pühabe värvige ja koksige mune. Mool oo kuskiltmoalt lapsest soadik nõuke asi meele jäen, et ennemalt värviti Muhus pühademunad ikka laupa ää.

Pühabe ollid juba lihatumad pühad ja pühade omingu põle nendega änam keegid mässan. Neh, ja kui vana sõuke kunts jälle oo ja mis aegus sedaviisi tehti, seda ma küll täpsemaste ep tia. See ikka olli puru-iidsel aal oln.

Olgu siis moekast ja kenasid pühasid teitele. Ja neh, olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email