Astesse rajatakse kunstmuruga staadion (1)

Aste staadioni möödunud aastal valmis saanud renoveerimise projekt näeb ette kunstmuruga jalgpallistaadioni ehitamise.

Kaarma vallavalitsus tahab Aste staadioni sel aastal algavate rekonstrueerimistöödega korrastada esmalt staadioni heite- ja tõukepaigad ning rajada uue võrkpalliplatsi. Seejärel on plaanis välja ehitada kunstmuruga jalgpallistaadion koos piirdeaia, jooksuradade ja valgustusega. Viimase etapina on ette nähtud uue staadionimaja, kaugushüppepaiga ja 110-kohalise tribüüni ehitus.

Lisaks koolilastele ja kohalikele elanikele hakkab Aste staadion tulevikus pakkuma kaasaegseid treening- ja võistlustingimusi ka kaugemalt tulnud sportijatele. Renoveeritud staadionikompleks annab võimaluse treenida ja võistelda ka Kuressaare linna sportlastele. Seoses Kuressaare staadioni uuendamisega on juba ette näha vajadus treeningstaadioni järele, kui on tulemas suuremad võistlused.

Print Friendly, PDF & Email