Eile avatud radaripost annab kohalikele tööd (FOTOD)

Eile avatud radaripost annab kohalikele tööd

MILITAAR- JA TSIVIILVÕIM: Astest pärit leitnant Janar Ots tutvustab vallavanem Raido Liitmäele oma valdusi. Foto: Sander Ilvest

Muhu vallavanem Raido Liitmäe rõõmustas eile Muhu õhuseire radariposti avamisel ennekõike selle üle, et seal saab tööd kuus kohalikku inimest.

Lisaks on kaitseministeerium soetanud Liiva alevikku kolm korterit, milles hakkavad elama radarit teenindavad tehnilised töötajad. Veel läks seoses radari ehitusega mustkatte alla osa kruusateest, alates Liiva poest, selle jätkuks on riik lubanud viia sel suvel mustkatte alla ka ülejäänud osa teest.

Vallavanema sõnul tekib Muhus nüüd mustkattega ringtee, mida saavad saarel liikumiseks kasutada näiteks jalgrattaturistid. Vallavanem on rahul ka sellega, et radar ehitati endise Nõukogude sõjaväeosa territooriumile, mistõttu varem reostatud ala sai korrastatud.

Radarit, mis on osa NATO õhuseiresüsteemist, juhib Astest pärit leitnant Janar Ots.

Tehnikaülikoolis telekommunikatsiooni õppinud Ots töötab õhuväes 2003. aastast. Tema sõnul on radar osa NATO ühtsest süsteemist, kuid kogutud infot saab edastada ka tsiviillennujuhtidele, sest radar võimaldab avastada mittetöötava transponderiga lennukeid.

Kaitseminister Urmas Reinsalu sõnul on radari näol tegemist tõhusa heidutusvahendiga, millega on sobilik minna vastu priiuse põlistumise päevale.

Kaitseliidu pealik kolonelleitnant Kristjan Moora on rahul sellega, et Kaitseliidu ülesandeks on mehitada kõigi kaitseministeeriumi haldusalas olevate objektide valvemeeskonnad.

Muhu radariposti valvuritena võeti tööle üheksa Kaitseliidu kohaliku allüksuse liiget, neist enamik Muhust ja osa ka Pöidest.

“Kõik valvurid on läbinud põhjaliku koolituse, mis sisuliselt vastab sõjaväepolitseiniku ettevalmistusele,” ütles Moora.

Valvemeeskond oskab käsitseda nii tulirelvi kui vajadusel ka käeraudu, kumminuia ja gaasi.

Pealiku sõnul on ametis kohalikud 40-ndates aastates mehed, kellest mitmed tegelevad oma kodus ka põllumajanduse või muu väikeettevõtlusega, mistõttu vahetustega töö valvemeeskonnas sobib neile hästi.

Tõsisema häire korral on ka vahetusest vabad mehed valmis kiiresti kohale tulema. Moora arvates tuleks Lääne-Saaremaal planeerida veel ühe Kaitseliidu valvemeeskonna komplekteerimine, mis võimaldaks püsivalt tagada maleva ladude valve.

 

“Näeb” 470 kilomeetri kaugusele

Eile avati Muhus Liival õhuseire radaripost, kus alustas tööd kolmedimensiooniline keskmaa õhuseireradar Ground Master 403.

Selle abil saab Eesti õhuruumis toimuvat jälgida juba 470 kilomeetri kaugusel ja 30 kilomeetri kõrgusel. Seade on võimalik mõne tunni jooksul teisaldada ja taktikalises olukorras on see võimeline töötama nii autokastis kui ka maapinnal.

Kahekordse traataiaga ümbritsetud hoonetekompleksi kuuluvad peahoone, abihoone, helikopteriplats, sidemast ja trassid. Torni tippu viib 140 trepiastet.

Lähimate elamuteni on umbes 400 meetrit. Mõõtmiste järgi on kõik näitajad tugevalt allpool lubatud piirnorme.

Print Friendly, PDF & Email