Lugeja kiri: Eeskuju andku linn ise (3)

21. märtsi Kuressaare Sõnumites ilmus linna heakorra järelevalve spetsialisti Karel Kooviski artikkel “Kuressaare kinnistuomanikel on kohustused”. Ei vaidle vastu – on küll. Kuid hr Koovisk unustab, et ka linnal on kohustused, mida peab täitma.

Kuressaare linna põhimääruse § 6 lg 1 p 8 ütleb, et linna ülesanne on korraldada teede ja tänavate korrashoidu. 22. märtsi Saarte Hääles on päevapilt Suur-Põllu tänavast. Pildi allkiri kõlab “Kuressaare Linnamajanduse liustikel”. Pilt viitab ilmselgelt vajakajäämistele Kuressaare Linnamajanduse töös.

Samuti on olukord halb äärelinna tänavatel, kus puudub kõnnitee. Seal peavad jalakäijad liikumiseks kasutama sõiduteed, mis praegu on enamasti kaetud libeda jääga. Libedusetõrjet tehtud pole, kuid linna heakorra järelevalve spetsialist ei kipu seda märkamagi. Võib-olla polegi see tema töökohustus? Ka nendel tänavatel liikuvad jalakäijad soovivad ohutult sihtkohta jõuda.

Kui siinkohal tahaks linn põhjendada vajakajäämisi raha ja tehnika vähesuse või erakordse talvega, siis pole see vastuvõetav, sest rahapuudus ja kõrge vanus ei ole ju kinnistuomanike puhul mingi vabandus (on kõlanud ka soovitus vastav teenus tellida, kui ise enam ei suuda, sest meie “kõrged” pensionid seda ju lubavad). Linnal peaks ju maksumaksja raha olema “jalaga segada”, sest seda on ju, kui kasutada ühe meie kõrge riigiametniku väljendit, lausa lennuki pealt golfiväljaku kohal külvatud.

Linna heakord on meie kõigi ühine asi, kuid eeskuju selles osas peaks oma kodanikele andma ikkagi linn ise. Paraku pole see nii, sest koalitsioonikokkuleppes heakorra osas lubatu jääb kahjuks suuremas osas täitmata.

Vello Varik
linnakodanik

Print Friendly, PDF & Email