Kolledž tunnustas Tuuli Trei uurimistööd 1050 euroga

TTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse üliõpilaste teadus- ja uurimistööde konkursil tunnistati auhinna vääriliseks Eesti kunstiakadeemia tudengi Tuuli Trei tulevane magistritöö, mille eesmärk on töötada välja väikese universaalse purjeka Cumulus 164 kajuti sisekujundus.

Oma magistritööga “Cumulus 164 kajuti lahenduse eskiis” tahab Trei purjeka jaoks kujundada kajuti, mis koos elementaarsete lisafunktsioonidega teeks sellest purjekast perepurjeka. Töö teoreetiline ettevalmistusosa annab matkapurjeka kajutilahendustele laiema tausta. Tuuli Trei töö sisaldab kajuti väljatöötamise protsessi analüüsi ja erinevaid ideelahendusi, millest üks on põhjalikumalt edasi arendatud ja millest saab lõppversioon.

Konkursi hindamiskomisjoni hinnangul on Tuuli Trei töö põnev ja originaalne, aga vajab veel tehniliste lahenduste väljatöötamist. Komisjoni otsusel antakse Treile auhind magistriõppe üliõpilaste uurimis- ja teadustööde kategoorias.
Komisjoni esimehe Jaanis Prii sõnul anti auhind välja edasiarendamise eesmärgil, kuna töö ei ole veel lõplikult valmis ja seetõttu ei saanud see maksimumhinnet kõigis kategooriates. Arenduslepingu alusel makstakse tunnustuse pälvinud töö eest pool kategooria auhinnafondist ehk 1050 eurot.

TTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskus kuulutas üliõpilaste teadus- ja uurimistööde konkursi välja jaanuaris. Konkursi eesmärk on edendada väikelaevaehituse alast teadus- ja arendustegevust.

Print Friendly, PDF & Email