Imre Sooäär saavutas Äripäeva üle kohtuvõidu (1)

Ajalehte Äripäev valeväidete esitamises ja sellega enda halvustamises süüdistav ning väljaande vastu kohtuasja alustanud riigikogu reformierakondlasest liige muhulane Imre Sooäär väljus Harju maakohtust võidukalt, mis tähendab, et Äripäev peab valeandmed ümber lükkama ja maksma Sooäärele ka kahjutasu.

Harju maakohus kohustas AS-i Äripäev omal kulul avaldama hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest Äripäeva võrguväljaandes ja paberkandjal artiklis “Kas maksumaksja raha toel rajatakse uut mõisakorda?” esitatud valeandmeid ümberlükkava avalduse järgmises sõnastuses: „Oleme avaldanud 17.08.2011 artiklis “Kas maksumaksja raha toel rajatakse uut mõisakorda?” Imre Sooääre kohta järgnevad tegelikkusele mittevastavad väited: a) „Sooäär on pidanud mitmeid suurejoonelisi pidusid ja laskis maksumaksjal väidetavate pidudega seonduvad hiigelarved kinni maksta. b) Maksumaksja tasub iga kuu Sooääre auto eest 448 eurot ehk üle 7000 krooni”. Need väited on valed”.
Ühtlasi kohustas kohus Äripäeva avaldama teate Äripäeva veebiväljaandes. Samuti mõistis kohus Äripäevalt Sooääre kasuks mittevaralise kahju hüvitisena välja 2000 eurot.

Menetluskulud jättis kohus 30 protsendi ulatuses Imre Sooääre kanda ja 70 protsendi ulatuses AS-i Äripäev kanda.
Sooääre kinnitusel väitis Äripäev oma artiklis ekslikult, et ta on korraldanud Muhus mitmeid suurejoonelisi pidusid, samuti lasknud väidetavate pidudega seonduvad hiigelarved maksumaksjatel kinni maksta. “Olen korraldanud üksnes ühe heategevusliku ürituse, kus osales üle 300 inimese minu valimispiirkonnast,” märkis Sooäär hagis.

Samuti oli Sooääre kinnitusel väär Äripäeva väide, et maksumaksja tasub iga kuu tema autoliisingu eest 448 eurot ehk üle 7000 krooni. “Ma ei ole mitte ühtegi autoliisingu arvet kunagi riigikogule esinduskuluna esitanud,” märkis Sooäär.

Print Friendly, PDF & Email