Saarlane, hakka abipolitseinikuks! (8)

Saaremaa abipolitseinike rühma juht politseikapten Aare Allik kutsub saarlasi abipolitseinikuks kandideerima.

“Vabatahtlikke võiks kindlasti rohkem olla. See, et igas vallas oleks oma konstaabel, ei ole kindlasti teostatav,” ütles Allik. “Küll on aga reaalne, et igas vallas tegutseks üks või rohkemgi abipolitseinikku konstaabli juhendamisel.”

Praegu on Saare maakonnas 13 abipolitseinikku, kes panustasid eelmisel aastal turvalisuse tagamisse 1840 töötundi.

“Tänu neile on osutunud võimalikuks suurendada politsei nähtaval olekut, see tähendab patrullide arvu Saaremaa teedel ja tänavatel,” lausus Allik.

Vabatahtlikud osalevad kogukonna turvalisuse tagamisel oma vabast ajast, eelkõige nädalavahetustel. Kui lähtuda töötundide arvust, siis tänu vabatahtlikele ehk oma kodukoha turvalisusest hoolivatele inimestele on politsei suutnud nädalavahetuste ajal tänavaile ja maanteedele suunata täiendavalt 85 patrulli.

Saaremaa kohalikest omavalitsustest on leidnud võimaluse vabatahtlike toetamiseks Kuressaare linn, Muhu, Orissaare, Laimjala, Pöide, Valjala, Kaarma vald.

Juba aprilli viimasel nädalal toimub Kuressaares uute abipolitseinike väljaõppekoolitus.

Abipolitseinikeks kandideerijatele on seatud nõudmised, millest olulisemad on vanus (vähemalt 18-aastane) ja keskharidus.

Aare Allik ütles, et abipolitseinikuna tegutsemine ei tähenda vaid patrullis käimist, seega on oodatud erinevate huvidega ja elualade esindajad, kes saavad osaleda ka näiteks ennetustöös.

Abipolitseinikuks saamisest huvitatutel palutakse kirjutada aare.allik@politsei.ee.

Print Friendly, PDF & Email