Mustjala meeldib välismaalastele

Viimase rahvaloenduse järjekordsetest avaldatud andmest võib järeldada, et Saare maakonnas on välisriikide kodanike hulgas eriti populaarne eluruumide omamine Mustjala vallas. Selles vallas on välismaalaste omanduses 7 protsenti valla territooriumil asuvatest eluruumidest. 

Mustjalast suurem on see protsent vaid Ruhnus, küündides seal üle 9 protsendi. Edasi tulevad Kihelkonna, Salme ja Valjala. Kuressaares on see protsent 4. Kõige vähem, st 2%, on välismaalaste omanduses eluruume Kaarma, Kärla ja Leisi vallas.

Kogu Saare maakonnas on välisriigi kodanike omanduses 4% eluruumidest ehk 621 omandit 17 200-st.

Print Friendly, PDF & Email