Mesinikud häälestavad riiki pestitsiidide vastu (1)

Eesti mesindusorganisatsioonide esindajad kutsuvad Eesti riigiasutusi toetama Euroopa Liidu valitsusasutuste kohtumisel kõiki püüdlusi neonikotinoidide keelustamise küsimustes.

Tuginedes Euroopa toiduohutusameti (EFSA) raportile, teiste riikide mesinike kogemustele ja teadusuuringutele, leiavad Eesti mesinikud, et suur vastutus maailmas palju tähelepanu tõmmanud mesilaste suure suremuse eest langeb pestitsiidide, eriti just neonikotinoidide arvele. Riikides, kus neonikotinoidid on keelustatud, täheldatakse mesilaste suremuse märgatavat langust, öeldakse pöördumises, millele on alla kirjutanud ka Saaremaa meetootjate ühingu juhatuse liige Aimar Lauge.

Neonikotinoidid on taimekaitsevahendite toimeained, mis kaitsevad taimi neid söövate kahjurite eest. Eestis kasutatakse neonikotinoide sisaldavaid preparaate suvirapsi ja rüpsi kasvatamisel kirpude vastu, kes võivad vastasel juhul kogu tärkava taimestiku hävitada.

Alternatiiv on taimestiku tärkamisjärgne töötlemine mitu korda päevas kontaktsete insektitsiididega, mis ei ole mesilastele ohutum. Samas on see meetod Lätis ja Soomes juba põhjustanud kirpude resistentsuse nende ainete suhtes.

Põllumajandusministeeriumi teatel on Euroopa Komisjon algatanud eelnõu, millega keelustataks 1. juulist kaheks aastaks kolme neonikotinoidi kasutamine päevalillede, rapsiseemne, maisi ja puuvilla töötlemisel, kuna need on mesilaste jaoks kõige ligitõmbavamad korjetaimed.

Samas möönab ministeerium, et Eesti põllumajanduse jaoks ei ole praegu rapsiseemnete töötlemisel neonikotinoididele arvestatavat alternatiivi. Lisaks on Eesti maaülikool kavandamas pestitsiidide leidumise uuringut Eesti korjealade mees ja suiras ning nende mõju meemesilastele. Euroopa toiduohutusamet on oma hinnangus tunnistanud, et neonikotinoidide kasutamisega kaasnevate riskide täielikuks hindamiseks on neil kasutada liiga vähe andmeid ning teema vajab edasisi uuringuid.

Print Friendly, PDF & Email