Töötukassa koolitab ka Soome tööle minejaid (5)

Töötukassa otsib koolitajaid, kes korraldaksid soome keele kursuse neile, kes soovivad leida tööd kodumaal või Soomes.

“Peale üldsõnavara peavad kursusest osa võtjad omandama terminoloogia, mis on vajalik klienditeeninduses, puhastusteeninduses ja ehituse alal,” tutvustas töötukassa hankepakkumust Saaremaa õppekeskuse juhataja Leonora Kraus.

Ta märkis, et klienditeeninduse sõnavara vajalikkus on meie maakonna puhul arusaadav, sest on ju näiteks spaades soome kliendid.

Koolitus Soome minejaile?

“Aga ehituse ja puhastusteeninduse alane terminoloogia – kas see tähendab, et Eesti töötukassa korraldab koolitusi, et eesti mehed-naised saaksid Soome tööle minna?” küsis Kraus.

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Kaie Lepa sõnul ei tähenda koolitaja otsimine siiski seda, nagu hakataks kevadel koolitama neid, kes soovivad Soome tööle minna.

“Peame silmas pigem seda, et näiteks meie spaa-administraator oleks keeleoskaja inimene,” tähendas ta, lisades, et hanke korraldab töötukassa keskus. “Meie edastasime soovi, et meil on vaja tööalast soome, vene ja ka inglise keelt.”

Töötukassa teenusejuhi Karin Andre sõnul on eesti keele baasil toimuv koolitus mõeldud töötukassa poolt suunatud inimestele, kel on töö saamisel takistuseks osutunud soome keele oskuse puudumine. “Kliendid soovivad töötada valdkonnas, mis eeldab soomekeelsete klientidega suhtlemist või soovivad leida tööd Soomes,” selgitas ta.

Küsimusele, kas Eesti töötukassa koolitab seega inimesi Soome tööturu jaoks, vastas Andre: “Koolitatavad võivad koolitusel omandatud teadmiste ja oskuste baasil tööle kandideerida ka Soome.”

Töötukassa kava kohaselt märtsis algaval koolitusel omandab osaleja lisaks üldkeelele – sh grammatika, suhtluskeel ja igapäevaeluga seotud teemad – töötamiseks vajaliku erialase sõnavara ja soomekeelsetes töölepingutes kasutatavad mõisted.

Valmib soomekeelne CV

“Sõltuvalt keeleoskuse tasemest oskab koolituse läbinu tutvustada ennast ja oma eriala soome keeles, suudab vastata küsimustele oma ameti ja töökoha kohta, esitada ise samalaadseid küsimusi, vastata tööülesannetega seotud küsimustele, teab töötamiseks vajalikku erialast sõnavara,” loetles Andre. Koolituse käigus valmib õppijal soomekeelne CV.

Ühe koolituse maht on kokku 160 õppetundi, millest tööalase keele moodul on vähemalt 80 õppetundi. Kuressaare puhul on eeldatava koolitusgrupi suurus 8–12 inimest.

Print Friendly, PDF & Email