Ninase rahvas on süvasadama laiendamisele jätkuvalt vastu (18)

Ninase küla elanikud arvavad jätkuvalt, et Saaremaa Sadama laiendamine kaubasadamaks kahjustab nende elukeskkonda ja annab selle piirkonna turismile orienteeritud ettevõtlusele tagasilöögi.

Seoses Saaremaa Sadama detailplaneeringu esitamisega maavanema järelevalvesse laekusid eelmisel nädalal maavanemale Ninase küla maaomanikelt juba esimesed vastulaused, mis sadama tegevuse laiendamise mõtte kohati üsnagi emotsionaalses sõnastuses maha laidavad.

Näiteks nimetavad kinnistuomanikud Kristiina Paumo ja Reijo Paumo idiootsuse tipuks detailplaneeringus välja pakutud 300 meetri pikkuse ja nelja meetri kõrguse betoonmüüri ehitamist, summutamaks sadamast tulevat müra. “See on julm inimeste elutöö ja kodu jalge alla tallamine ja Saaremaale omasesse kultuuriruumi täiesti sobimatu,” märgivad maavanemale saadetud kirjas Kristiina Paumo ja Reijo Paumo, kes nimetavad kogu kaubasadama ideed totraks ning keskkonna- ja inimvaenulikuks.

MTÜ Ninase Küla Selts juhatuse liige Janne Koovisk leiab aga, et Saaremaa Sadama kaubasadamana kasutuselevõtt muudab müra ja liiklustiheduse kasvu tõttu võimatuks tema puhkemajades ja telkimisplatsil majutusteenuse pakkumise. Ettevõtja sõnul on ta majutusettevõtte arendamiseks teinud olulisi investeeringuid ja lähtunud õiguspärasest ootusest, et valla ja maakonna arengukavad jäävad kehtima ning neisse ei tehta olulisi muudatusi.
Senised arengukavad näevad Kooviski sõnul Küdema kandis ette turismi arendamist ning loodusliku koosluse säilimist ja eksponeerimist.

Koovisk tuletas ka meelde, et Saaremaa Sadam ehitati omal ajal Mustjala valla poolse lubadusega, et kaubasadamat sinna ei tule. Lisaks andis AS Tallinna Sadam lubaduse, et Saaremaa Sadam jääb ainult reisisadamaks.

Print Friendly, PDF & Email