Maavanem ei sekku Ruhnu ehitusvaidlusse (3)

Saare maavalitsus saatis Ruhnu uue elamurajooni detailplaneeringu menetluse peatamist palunud vallavolikogu liikmele eitava vastuse, kuna seadus ei võimalda maavalitsusel planeeringu menetlusse suvalisel ajal sekkuda.

Saare maavanem Kaido Kaasik vastas Ruhnu uue elamurajooni detailplaneeringu menetlemise peatamist palunud Ruhnu vallavolikogu liikmele Kaarel Laugule, et maavanem saab planeeringu vastavust õigusaktidele kontrollida vaid järelevalve käigus, muul juhul tal selline pädevus puudub. Järelevalve algatab maavanem juhul, kui planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväited on planeeringu koostamisel arvestamata jäetud.

Maavanem soovitas Kaarel Laugul planeeringu menetluse praeguses etapis pöörduda Ruhnu vallavalitsuse ja Ruhnu vallavolikogu revisjonikomisjoni poole.

Ruhnu vallavolikogu liige Kaarel Lauk pöördus veebruaris Saare maavanema poole palvega, et maavanem peataks Skallus II maaüksuse detailplaneeringu menetlemise ja kõrvaldaks valla ehitusspetsialisti detailplaneeringu menetlemiselt. Detailplaneeringuga kavandab ruhnurootslane Leif Strömfelt põllumaale jäävale 4,5 ha suurusele alale 11 elamukrunti, mis Kaarel Laugu hinnangul rikub ära ajaloolise küla piirid ja struktuuri.

Print Friendly, PDF & Email