Tuuleenergia tootjad tahavad ka maaelutoetust (3)

Eesti tuuleenergia assotsiatsioon tegi põllumajandusministeeriumile ettepaneku arvestada uues maaelu arengukavas tuuleenergia ja teiste taastuvenergia allikate lokaalset kasutuselevõttu.

Kui suurte elektrituulikute kasutuselevõtuks piisab nn võrku antud elektri toetusest, siis väiketuulikute puhul, mille toodang kasutatakse ära peamiselt oma tarbeks, töötab paremini investeerimistoetuse skeem, märkis Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen.

Kasoneni sõnul on väiketuulikute laialdasemal levikul oluline murdepunkt nende majanduslik tasuvus. Selle tõestuseks võib pidada Eestis KredExi kaudu eratarbijatele mõeldud väike-taastuvenergia toetusskeemi, mille vastu oli huvi väga suur. Samas ei ole Eestis olnud taastuvenergia kasutuselevõttu toetavat toetusmeedet spetsiaalselt maapiirkondade väikeettevõtetele, möönis Kasonen. “Ometigi peaksid just mahetootjad, mereäärsed turismiettevõtted ja hajaasustuses paiknevad väikefirmad olema esimeste seas, kes oma energia ise ja keskkonnasõbralikult toodavad,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email