Muratsisse tuleb veel üks arendus

Kaarma vallas Muratsi külas mere lähedal asuv Redika maaüksus on kavas jagada kümne üksikelamu ehituskruntideks.
DAGOpen OÜ Projektbüroos valminud eskiisjoonise ja seletuskirja järgi jaotatakse Uue-Koordi, Nuki, Otsa, Tinore-Otsa, Ranna, Rooniidu, Allika tee 1, Allika tee 3, Allika tee 13 ja Pilliroo kinnistuga piirnev 7,47 ha suurune maaüksus 11 ehituskrundiks. Kümme neist, suurusega 4398–6391 ruutmeetrit, on mõeldud pereelamu ehitamiseks.

“Ligi pool maast (seletuskirja järgi 22 876 ruutmeetrit – toim) jääb selle kõrge kvaliteedi tõttu põllumaaks,” ütles üks maatüki kaasomanikest Signe Nenonen, kelle sõnul on detailplaneeringu koostamine lõppjärgus.

Kinnistute hooneid varustaks veega puurkaev. Kuna planeeringuala asub nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas, pole lubatud puhastamata heitvett pinnasesse immutada, vaid selle peab koguma plastmahutitesse, et vedada lähimasse puhasti purglasse.

Nenonen avaldas lootust, et maaüksuse kinnistuteks jagamisega saab algust teha juba kevadel. “Arendamisega nii ruttu ei lähe, need asjad võtavad aega,” lisas ta.

Kaarma abivallavanema Urmas Sepa sõnul algatati Redika maaüksuse detailplaneering juba 2006. aastal, vahepeal uuendati aga lähteseisukohti. “Seni oleme näinud ainult eskiise,” märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email