Saarlasi suri kaks korda enam kui sündis (11)

Rahvastikuregistri andmetel on Saare maakonna elanike arv järjepidevalt vähenemas. Nii kahanes rahvastik maakonnas Saare maavalitsuse andmeil ka veebruaris ja sedakorda 69 inimese võrra.

Põhjuseid oli seejuures kaks – nii negatiivne loomulik iive kui ka negatiivne rändesaldo. Maavalitsuse nõunik-perekonnaseisuametniku Avo Levisto andmeil oli iive negatiivne 24 inimese võrra ning rändesaldo jäi miinusmärgiga 45 inimese tõttu.

Sootuks tähelepanuväärne oli aga see, et veebruari jooksul registreeriti maakonnas koguni 46 surma, aga vaid 22 sündi.

“Sügavalt negatiivne loomulik iive on tingitud tavatult suurest surmade arvust selle aasta esimestel kuudel,” tõdes Levisto. Jaanuari ja veebruari jooksul on maakonnas registreeritud 105 surma ning vaid 55 sündi.

Enamik surmasid registreeriti veebruaris Kuressaares – 14, samas oli ka sünde linnas kõige enam – 11. Registri andmeil ei registreeritud läinud kuul ühtegi surma Mustjala, Ruhnu, Salme ja Torgu vallas. Ühtegi sündi polnud Kaarma, Kärla, Orissaare, Pihtla, Valjala ning Ruhnu ja Torgu vallas.

Veebruarikuu jooksul registreeris Saare maakonda oma elukoha 37 inimest. Samal ajal tekkis registrisse uus elukoha aadress väljaspool Saare maakonda 82 endisel maakonna elanikul.

Esimese kahe kuuga on Saare maakonna elanike arv vähenenud 195 inimese võrra, peamiseks põhjuseks suurenenud väljaränne. Kahe kuu jooksul on oma elukoha mujale registreerinud 238 endist Saare maakonna elanikku, neist 154 on nüüdseks Tallinna elanikud.

Veebruari lõpuks oli Eesti rahvastikuregistri andmeil Saare maakonnas elanikke 35 034.

Print Friendly, PDF & Email