Omavalitsused tõstavad õpetajate ja kasvatajate palku (3)

Omavalitsused tõstavad õpetajate ja kasvatajate palku

PALGATÕUS 11 PROTSENTI: Pihtla lasteaed-algkooli õpetajal Marika Metsal (keskel) on põhjust rõõmustada suurema töötasu üle. Pildil on ka õpilased Bianca Paas ja Janete Pärgma. Foto: Tõnu Veldre

Omavalitsused saavad kohustusliku palgamäära oma kooliõpetajaile tänu toetusele tagatud, ülejäänud personali ja lasteaiatöötajate palgatõus tuleb aga kinni maksta valla rahakotist.

“Eilset palgatõusu ootasime käevärinal,” ütles 17 õpetajaga Muhu põhikooli direktor Andres Anton naljaga pooleks, lisades samas: “Loomulikult pole see suur tõus, kui põhipalk on väike, aga 715 eurot on vähemalt tagatud.”
Muhu vald sai riigilt oma põhikooli tarvis hariduskulude toetust 189 689 eurot, millest õpetajate palkadeks on ette nähtud 145 235 eurot.

Vald lisab riigilt saadud rahale õpetajate palkadeks tänavu ligi 17 500 eurot. “See on tugispetsialistide – sotsiaalpedagoogi ja logopeedi – ning huvijuhi töötasuks,” ütles Muhu vallavanem Raido Liitmäe. “Kui juurde arvestada veel ringijuhid, pikapäevarühma õpetajad ja parandusõppe tasustamine, ulatub kogusumma 49 000 euroni.”

Palgatõus 7–13 protsenti

Liitmäe sõnul oli riigi toetus loomulikult abiks, ent vallal endal tuli päris palju juurde maksta. “Oleme juba ammu maksnud nii sotsiaalpedagoogile kui ka logopeedile valla, mitte riigi rahast,” tõdes Liitmäe. “Praegu paistab, et nii ka jääb.”

Liitmäe sõnul saabki Muhu kooli nooremõpetajate ja õpetajate palk olema 715 eurot kuus, nagu riik miinimumina ette näeb. “Vanempedagoogi palk on meil aga küll riiklikust miinimumist, 736 eurost suurem – 817 eurot.”

Liitmäe andmeil tõusis pedagoogide palk 7–13 protsenti. “Põhiliselt 7 protsenti, kuna mõned olid aga suhteliselt madala palgaga nooremõpetajad, tõusis nende töötasu 13 protsenti,” selgitas Liitmäe. Ka lasteaiaõpetajate palk tõusis Muhu vallas 7 protsenti.

Pihtla vallale on kahe kooli hariduskuludeks ette nähtud 144 111 eurot, sellest Pihtla lasteaed-algkooli õpetajate palkadeks 37 969, Kaali lasteaed-põhikooli puhul aga 79 389 eurot.

Pihtla vallavanem Jüri Saar kinnitas, et kahe kooli personalile palgatõusu tagamisega vallal probleeme ei ole. “Oleme ju kogu aeg haridusse investeerinud,” tähendas vallavanem, kelle sõnul tõuseb pedagoogide palk 11 protsenti.

Kõigile võrdselt 715 eurot

“Kooliõpetajate puhul annab selle lisa riik, lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabile aga, kellele riik teragi juurde ei anna, teeme palgatõusu valla kassast,” sõnas Saar. Teistel koolitöötajail, nende seas koolidirektoritel, tõuseb palk viis protsenti.

Salme vallale on riigieelarvest hariduskulude toetuseks ette nähtud 294 874 eurot, sellest 242 476 eurot õpetajate palkadeks. Vallavanem Kalmer Poopuu sõnul katab ka Salme vald õpetajate palgatõusu riigilt saadud toetusrahast.

“Selles osas, mis riik kulutab koolide rahastamisele, oleme päris heas seisus,” lausus Poopuu. “Toetusfondi arvestuse alus on meile sobilik, meie toetussumma on ühe õpilase kohta pisut suurem, sest meil on 120 õpilast ja lisaklassid.”

Poopuu tõdes, et pikapäevarühma kasvatajate, ringijuhtide ja lasteaiatöötajate palgatõusu peab vald ise kinni maksma. Lasteaiapedagoogide palk tõusis 30–40 eurot.

Salme põhikooli direktori Marika Pütsepa sõnul saavad õpetajad esimese senisest kõrgema töötasu kätte 5. märtsil.

“Kuna oleme maakonnas kõige suurem maakool ja meil on ka erivajadustega laste klassid, pole meil erilisi probleeme raha jagamisega,” ütles Pütsep, nimetades oma kooli olukorda teistega võrreldes siiski erandlikuks.

Õpetajate töötasu riiklik alammäär on jaanuaris vastu võetud määruse järgi noorempedagoogil ja pedagoogil 715, vanempedagoogil 736 ja pedagoog-metoodikul 889 eurot.

Print Friendly, PDF & Email