Maamaksuarvele tuli ootamatult 100 eurot otsa (14)

Maamaksuarvele tuli ootamatult 100 eurot otsa

HIRMSUUR MAAMAKS: Enne kui selgus majas, Georg Värva oma maamaksu ei tasu. Foto: Sander Ilvest

Mustjala vallas Panga külas elav Georg Värva on oma kolmehektarise maalapi eest varem tasunud umbes 50 eurot. Nüüd vaatas talle arvelt vastu veidi enam kui 150 euro suurune nõue.

“Sada eurot sirgelt otsa pandud,” imestas Saarte Häälega kõnelenud maaomanik Georg Värva. Ilmselgelt pahane mees selgitas, et talle kuuluv maa on juba varem mõõdetud kolmeks jupiks – sealhulgas on näiteks lapike elamumaad ja ka lapike metsamaad – ja iga maajupi pealt tuleks tal nüüd maksta ca 50 eurot.

Jutud kodualuse maa maksust vabastamisest ajavad Värvat naerma. “See on utoopia. Mis tast tolku on, kui majaalune maamaks võeti osadel maha, teistele väänati siis aga ilmselt nii palju juurde, kui andis,” arvas ta.

Värva käis asja Mustjala vallavalitsuses uurimas sel neljapäeval. Targemaks ta seal aga ei saanud. Vallavalitsuses pistetud talle küll näppu kaart valla maa hinnatsoonidega, ent tavainimesel on sellest Värva hinnangul pea võimatu aru saada. “Pole aimugi, mille järgi nad seda rehkendavad,” nentis ta.

Georg Värva ei kavatse temalt küsitud summaga leppida. “See on röögatu summa. Ma ei usu, et Tallinnas ka nii suur maks olla saab,” sõnas ta. Enne kui selgus majas, tema oma maamaksu ei tasu.

Andmetes võib olla ebatäpsusi

Vähemalt lubatud talle Mustjala vallavalitsusest, et maamaksu arvutused vaadatakse üle ja saadetakse talle aprillis vajadusel uus arve.

Maksu- ja tolliamet (MTA) teatas hiljuti, et seoses esmakordse üleriigilise kodualuse maamaksuvabastuse rakendamisega võib kohalike omavalitsuste (KOV) poolt ametile saadetud maamaksu andmetes ebatäpsusi esineda.

“Seega kui maksumaksja hinnangul on andmed maksuteatel vigased – näiteks on arvestamata jäetud kodualuse maamaksu vabastus –, palume andmete parandamiseks ühendust võtta kodualuse maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusega,” ütles MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Georg Värva juhtumi kohta öeldi Saarte Häälele MTA-st, et sääraste väga konkreetsete juhtumite puhul on üldist selgitust raske anda. Selleks on ametil vaja teada maaomaniku isikukoodi, et oskaks täpsemalt järele uurida. Tulenevalt maksusaladusest ei saaks amet seda aga ajakirjanduse vahendusel nagunii teha, mistap peab maaomanik ametiga ise ühendust võtma.

Liivamägi kinnitas Saarte Häälele, et Värva on toiminud õigesti. “Esmajoones peab inimene pöörduma kohaliku omavalitsuse poole, sest kui tal on alust arvata, et ta ei saanud kodualuselt maalt maksusoodustust – eelduseks on, et tegemist on tõepoolest elamumaa või õuemaa kõlvikuga ja ettenähtud suurusega –, siis peab selle paranduse tegema kohalik omavalitsus,” selgitas maksuametnik.

Ameti maksude osakonna juhataja andmeil Mustjala vald eelmise aastaga võrreldes maamaksu määra tõstnud pole, kuid vald võib olla muutnud hinnatsoone, kus mingi maksumäär kehtib.

Parandused tuleb saata 20. märtsiks

MTA on kohalikele omavalitsustele teada andnud, et nad saadaksid oma parandused ametile hiljemalt 20. märtsiks. “Kui vald seda teeb ja ka selle isiku maksuteade läheb muutmisele, siis tühistame praeguse maksuteate, teeme uue maksuteate ning anname uued maksu tasumise tähtajad,” kinnitas Liivamägi.

Siis ei pea Värva muretsema ka selle pärast, et 1. aprillil tuleks tasuda vale summa maamaksu. “Kui maksuteate aluseks olevate andmete parandusi meile aga ei saadeta, pole meil alust olemasolevat maksuteadet ka tühistada.”

Evelyn Liivamägi sõnul saab inimene ise kõige operatiivsemat infot e-maksuametist maamaksu alajaotusest. “Soovitatav on sinna vaatama minna märtsi viimasel nädalal – siis on näha, mis summa on maksuteates pärast KOV-ide parandusi ja millal on tasumise tähtajad.”

Mustjala vallavalitsuselt ei õnnestunud Saarte Häälel Georg Värva juhtumi kohta sisulist vastust saada mitme päeva jooksul. Valla maakorraldaja Maret Pahapill vastas Saar-te Häälele nädala keskel vaid seda, et maa maksustamishinna arvutab omavalitsus määruse alusel maa korralise hindamise tulemuste põhjal – leitakse hinnatsoonide kaardilt tsoon, kuhu maatükk kuulub, ja aluseks võetakse kinnistusraamatu andmed.

Pahapill tõi välja, et 1. jaanuarist jõustunud maamaksuseaduse muudatuse kohaselt on Mustjala vallas maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 2 ha ulatuses, kui tema elukoht on vastavalt registriandmetele sellel maatükil asuvas hoones.

Mustjalas saab kodualuse maamaksu soodustust 145 kodanikku. Pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajatele Mustjalas sellest aastast maksusoodustust rakendada ei saa.

Kui palusime uuesti lahti selgitada, mil moel sellest lähtudes siis Georg Värva maamaksuarve ikkagi 100 euro võrra suurem sai, tõdes valla maakorraldaja päev hiljem, et “konkreetne Panga küla elanik käis vallas ja talle sai põhjalikult selgitatud, kuidas temale kuuluvate maade eest maamaks on arvutatud”.

Pole mõistlik ajakirjanduses kajastada

Pahapill lisas, et temale jäänud mulje kohaselt sai Värva pärast selgitusi ka aru, millest tema kosunud maamaks tuleneb.
Ehkki Saarte Hääl andis vallale veel eile võimaluse Georg Värva maamaksujuhtumit kommenteerida, tööpäeva jooksul ajalehele rohkem kommentaare ei laekunud. Tõsi, päev varem oli Pahapill ajakirjanikule saadetud vastuses lõpetuseks lisanud, et seda teemat ei ole mõistlik ajakirjanduses niimoodi kajastada.

Georg Värva leiab aga, et talle on maamaksuarvega siiski liiga tehtud, ning tunnistas, et kaalub tuleval nädalal mõne juristi jutule minemist.

Print Friendly, PDF & Email