KG kümnendikud korraldasid balli (LISATUD FOTOD)

KG kümnendikud korraldasid balli

TANTS JA TRALL: Iga klass oli ette valmistanud mängud, mida mängiti tantsimise vahepeal. Esiplaanil Kärt Kaasik ja Martin Janson. Taga Elari Kolk. Foto: Merit Lehtsalu

Esmaspäeva õhtul toimus Kuressaare gümnaasiumi aulas EV aastapäevale pühendatud ball, mille traditsiooni kohaselt korraldavad kümnendad klassid. Ball on mõeldud kõikidele gümnaasiumiõpilastele.

Üks tänavustest korraldajatest, klassijuhataja Mai Rand tõdes, et ball läks korda. Tema sõnul hakati ettevalmistusi selleks tegema juba paar kuud varem. Viidi läbi tantsukursused ja Kuressaare linna kultuurinõunik Heli Jalakas jagas teadmisi etiketist.

Õhtu algas piduliku kätlemis-tseremooniaga, kus igast lennust valitud kaks õpilast, neiu ja noormees, tervitasid kõiki külalisi. Seejärel esinesid kõnega linnapea Mati Mäetalu ja kooli õppealajuhataja Maidu Varik. Tervituskõnesid isamaalisel teemal pidasid ka klasside esindajad.

Kontserdil esinesid KG õpilased, laulis segaansambel ja vilistlane Risto Paiste. Samuti oli iga klass ette valmistanud mängud. Külakosti tõi Saaremaa ühisgümnaasiumi kabareetrupp. Jalakeerutuseks mängisid kooli omad poisid, vennad Taavi ja Tanel Aeg ning Kairo Kiider vanalinna koolist. Balliüllatus oli tort.

“Aastapäeva balli korraldatakse selleks, et anda meeskonnatöö- ja esinemiskogemust, etiketikoolitust, isamaateadlikkust ning arendada ühtekuuluvustunnet,” selgitas Mai Rand, lisades, et kust siis veel kui mitte koolist tuleb saada häid kogemusi, mis elus marjaks kuluvad.

Peale Mai Ranna kuulusid korraldajate meeskonna etteotsa klassijuhatajad Merike Kivilo ja Ave Jõgi.

Print Friendly, PDF & Email