Saarte Kalandus küsis projektile eksperthinnangut konkurendilt (34)

Saarte Kalandus küsis projektile eksperthinnangut konkurendilt

SÜÜDISTAVAD KUPPU: Tinureki soov oli luua Orissaare vallas asuvasse Taaliku sadamasse vajalikud tingimused agariku lossimiseks ja töötlemiseks. Tuntud kalur Arvi Talk ja tema äripartnerid leiavad, et Tiiu Kupp on nende õigusi rängalt rikkunud. Foto: Raul Vinni

Suur oli MTÜ-le Saarte Kalandus raha taotlemiseks projekti esitanud Tinurek OÜ üllatus, kui nad teada said, et Saarte Kalanduse tegevjuht oli nende äriplaanile küsinud eksperthinnangut Tinureki ainsalt võimalikult konkurendilt. PRIA üldise hinnangu alusel võib tegemist olla ärisaladuse rikkumisega.

Arvi Talgile ja Targo Tiidussalule kuuluv Tinurek esitas Saarte Kalandusele, kes teeb hindamise kalanduspiirkondade säästva arengu meetmest jagatavate summade taotlustele, kaks projekti. Mõlemad olid seotud agarikupüügiga ning Tinureki soov oli luua Orissaare vallas asuvasse Taaliku sadamasse vajalikud tingimused agariku lossimiseks ja töötlemiseks. Meetmest küsitud summa oli ca 40 000 eurot, millele lisanduks omaosalus.

Konkurendi jutule

Kui Tinurek oli oma projektitaotluse esitanud, jõudis asjaosalisteni kuuldus, et MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht Tiiu Kupp oli küsinud nende projektile lisahinnangut, pidades projekti nõrgaks. Tinureki omanike poole lisainfo küsimisega ei pöördutud, hinnangut küsiti hoopiski AS-i Est-Agar kommertsdirektorilt Hugo Tõrsilt.

Agariku püük, müük ja töötlemine on üsna spetsiifiline tegevus ning seega on sel turul päris vähe tegijaid. Saaremaal on seni ainus olnud juba ammu teada-tuntud Est-Agar, kes ise agarikku ei püüa, ostes seda vaid kokku. Seega läks Tiiu Kupp Tinureki äriideedega otse konkurendi jutule.

Est-Agarilt küsiti selgelt, kas Tinureki äril on üldse mõtet või ei. Hugo Tõrsi kokkuvõtvad hinnangud projektile olid: “Ausalt öeldes ei kujuta hästi ette, kuidas üks väike firma suudaks sellel turul toimetada” ja “Majanduslikult kaaludes ei ole see projekt tõsiselt võetav”. Seda kinnitas Saarte Häälele ka Tõrs ise. Ta võttis ajalehega ühendust pärast seda, kui Saarte Hääl oli esitanud oma küsimused Tiiu Kupule, sealt olid need pärimised kummalisel kombel ringiga Tõrsini jõudnud.

Arvi Talk ja Targo Tiidussalu leiavad, et Tiiu Kupp on nende õigusi rängalt rikkunud. Mehed tegid MTÜ Saar-te Kalandus juhatusele ametliku kaebuse. “Meile jääb arusaamatuks, miks ei pöördunud ühingu tegevjuht täiendavate küsimustega esmalt meie poole,” seisab Talgi ja Tiidussalu kaebuses. “Ühingu tegevjuht peab ometi teadma, et tegemist on Tinurek OÜ otsese ja ainsa konkurendiga antud tegevusvaldkonnas ning meie taotluse sisu avalikustamine kahjustab otseselt meie ärihuve.”

Kaebuses rõhutakse ka sellele, et konkurendi käest tellitud eksperthinnang ei saa olla sõltumatu ja objektiivne. Kaebuses esitatakse kolm nõudmist: eksperthinnang lugeda tühistatuks, Tiiu Kupu tegevuse kohta algatada uurimine ja muuta projektide menetlemise korda nii, et kaoks võimalus taoliste hinnangute tellimiseks.

Usaldus on kadunud

Kaebuse kokkuvõtlikus osas esitatakse süüdistused ka Tiiu Kupu aadressil. Tinureki meeste seisukoht on, et Kupp on oma tegevusega kahjustanud nende ärihuve ning kogu taotluse menetlemise protsessi käigus on nad tajunud tegevjuhi erapoolikust ja lausa pahatahtlikkust. Talgi ja Tiidussalu arvates on Kupp usalduse kaotanud ning teda ei tohiks edaspidi enam lasta projektitaotlusi menetleda, samuti ei tohiks ta omada ligipääsu neis sisalduvatele andmetele.

Saarte Hääl palus juhtunu kohta Targo Tiidussalult ka kommentaari, ent Tiidussalu sõnul on nende arvamus kaebuses juba piisavalt selgelt välja toodud. Ta lisas vaid, et ei suuda siiani aru saada, kuidas selline asi üldse juhtuda sai.

Tiiu Kupp Saarte Hääle küsimustele vastata ei soovinud, viidates sellele, et Saarte Kalanduse juhatus käsitleb juhtunut märtsis. Juhatus on kaebuse teadmiseks võtnud ja märtsikuus tuleb see arutusele eraldi päevakorrapunktina.

Saarte Häälele teada olevalt sai Tinurek siiski üsna napilt Saarte Kalanduse hindamiskomisjonist läbi ja negatiivset eksperthinnangut hindamiskomisjonile ei esitatud.

 

PRIA: taotleja ärihuve ei tohi rikkuda

Taotluste osas lõpliku rahastamisotsuse tegeva PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles Saarte Häälele, et Saarte Kalanduse hindamiskomisjoni läbinud taotlusi PRIA-le veel esitatud ei ole, seega saab PRIA teemat kommenteerida vaid üldiselt.

Esmalt märkis Sarv-Kaasik, et projektidele eksperthinnangu küsimine ei ole kohustuslik, kuid seda võib teha juhul, kui taotlus vajab spetsiifilist ja erialaselt pädevat ekspertiisi. Samas on taotluste rahastamise kinnitamise kadalipp nii tihe, et mõnele projektile vee peale tõmbamiseks ei piisa kindlasti ainult ühest eksperthinnangust. Seda näitas ka Saarte Kalanduse hindamiskomisjoni otsus.

Samas on PRIA seisukoht, et projektile hinnangut küsides ei tohi kindlasti avaldada konkreetse äriplaani andmeid ega kahjustada projekti esitaja ärihuve. “Eksperthinnangu küsimist on võimalik korraldada ka sellise päringuna, mida ei saa seostada konkreetse taotlusega,” selgitas Sarv-Kaasik, tõdedes siiski, et väikeses piirkonnas, kus on mõnel alal vaid üksikuid tegutsejaid, ei saa täielikult vältida olukorda, kus infoküsimine tunduks kellegi huvide riivamisena.

Maris Sarv-Kaasik soovitas lähtuda eelkõige konkurentsiseadusest, kus on ärisaladuse hoidmise kohustust sätestav paragrahv, milles on öeldud, et ärisaladuseks loetakse teave, mis võib kahjustada ettevõtja huve.

Print Friendly, PDF & Email