Saaremaa Sadam sai voli muutuda kaubasadamaks (3)

Keskkonnaamet kiitis keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvajana heaks Saaremaa Sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande.

Sellega jõudis lõpule TTÜ meresüsteemide instituudi ekspertide töö, millega hinnati keskkonnamõjusid, mis võivad avalduda Saaremaa Sadama kaubasadamaks muutmisel ja sadama ümbrusse tööstusala loomisel.

Keskkonnaameti pressiesindaja Irmeli Karja teatel keskendusid eksperdid KSH protsessis mürale, suurenevale laevaliiklusele ja selle mõjule Küdema lahe hoiualale, suurenevale maismaatranspordile ning võimalikule naftareostuse ohule. “Ekspertide hinnangul ei ole Saaremaa Sadama kaubasadamaks muutmisel ja tööstusala rajamisel eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju,” ütles Karja.

Kui negatiivseid mõjusid siiski tuvastatakse, saab Irmeli Karja sõnul seiretulemuste alusel nõuda täiendavate leevendavate meetmete rakendamist ja vajadusel võib seire läbiviija teha ettepanekuid leevendavate meetmete rakendamiseks.

Seirata tuleb sadama piirkonna merepõhja setteid, mürataset Laidu saarel lindude pesitsusperioodil, mürataset ja õhukvaliteeti maismaal Ninase küla põhja- ja lõunaosas. Kuna tegemist on Natura 2000 võrgustikku kuuluva linnualaga, siis on väga oluline jätkuv linnuseire. Jälgitakse Laidu saare ja Küdema lahe ranniku haudelinnustikku, talvituvaid veelinde Küdema lahel ja randa uhutud linde. Võimaliku reostuse avastamiseks ja mõju seireks tuleb regulaarselt – kord kuus – läbida sadama akvatooriumisse jääv rannikuosa.

KSH eksperdid on keskkonnaameti pressiesindaja sõnul välja pakkunud ka leevendavaid meetmeid negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja vähendamiseks.

KSH protsess on Irmeli Karja sõnul aruande heaks kiitmisega lõppenud ja jäänud on veel detailplaneeringu kehtestamine pärast järelevalve lõppu.

Print Friendly, PDF & Email