Kesselaid saab päästepunkti (1)

Kesselaid saab päästepunktiLääne päästekeskuse juht Ivar Kaldasaun (fotol) rääkis Kadi raadiole antud intervjuus, et koostatud on väikesaartele päästepunktide rajamise kontseptsioon.

Päästepunktide idee tuleneb sellest, et asustatud väikesaartel elab talvel mõni inimene, kuid suvel kasvab elanikkond mitmekordseks. Paraku käivad õnnetused mööda inimesi ja seega tuleb hädajuhtumiteks alati valmis olla.

Selleks ehitatakse väikesaar-tele päästepunktihoone, mida ei pea aastaringselt kütma, aga mis on kiires valmisolekus. Sellise hoone saab talvistes oludes kähku soojaks kütta või suvel kasutada selleks, et hädasolija sealt abi saaks.

Plaani kohaselt saaks päästepunktis kannatanule esmaabi osutada ja oodata siis transpordi saabumist, et ta haiglasse toimetada. Lisaks hoitakse majas varustust, millega metsatulekahjusid kustutada või veeõnnetustele reageerida.

Kesselaiu päästepunkt saab ATV, veepaagi ja pumbaga järelhaagise, kulukustutusluuad ja muud tulekahju kustutamiseks vajalikku varustust ning ka esmaabi- ja veepäästevarustust.

Kontseptsiooni kuulub ka koostöö vabatahtlikega ja nende koolitamine, mida on Kesselaiul juba alustatud. Kalda-sauna kinnitusel on seal tublid vabatahtlikud.

Terviklahendus koosneb kolmest osast: hoone, varustus ja inimesed. Päästekomando mujalt kohaletulek eeldab paadi olemasolu, millesse vajalikku varustust laadida. Sõit ise võtaks kaua aega, mis vähendab abi efektiivsust.

Projekti rahastab EAS väikesaarte meetmest. Selle kogumaksumus on 75 200 eurot, millest rahastatakse nii hoone rajamist kui ka varustuse soetamist. Omafinantseering on 13 000 ja selle osa katab päästeamet.

Hange on välja kuulutatud. Hanke pakkumiste tähtaeg on täna. Seejärel sõlmitakse leping ehitajaga, hoone peaks püsti olema suve teiseks pooleks.

Varustushanked viib päästeamet läbi lähinädalatel. “Kevadel on varustus kindlasti olemas ja vabatahtlikud valmis reageerima ka enne hoone valmis saamist,” ütles Lääne päästekeskuse juht.

Tulevikku näeb ta oma sõnul sellisena, et säärane päästevõimekus oleks tagatud kõikidel väikesaartel, aga see sõltub nii osapoolte koostöötahtest kui ka rahastamisvõimalustest.

“Järgmisena on plaanis koostada projekt ja taotleda rahastust koostöös Orissaare vallavalitsuse ja Kõinastu elanikega Kõinastu saarele päästepunkti rajamiseks,” valgustas Kaldasaun edasisi plaane.

Tõnu Veldre, Janne Nurmik

Print Friendly, PDF & Email