Turismitulevik – loodus, tervis, üritused

Turismi arendamisel on põhiline probleem kõikjal, olgu siis Lääne- või Vahemere saarel, hooaja pikendamine, pakkudes atraktiivseid tooteid, aastaringset tegevust ja kvaliteetseid teenuseid. Seda nii esmakordsetele kui ka korduvkülastajatele.

Millised turismiideed on arutusel olnud ajavahemikuks 2014–2020?

Üks kandvaid teemasid on looduse, tervise (sh sport) ja aktiivse tegevuse baasil ürituste korraldamine, seda just sügis-kevadisel perioodil. Niisamuti kui ühendused, siseriiklikud ja rahvusvahelised, lennu- ja laevaliiklus ning vastavad uuenduslikud teenused-tooted. Näiteks ühine saarte laevapilet või elektriautode rendisüsteem, keskkonnasõbralikud majutusettevõtted või multifunktsionaalne kontserdimaja-konverentsikeskus.

Külastajate küsitlustes, mis Saare maakonna turismiasjalised on turundusüritustel läbi viinud, märgitakse reisimise esmase motivaatorina loodust, saarelisust, ümbritsetust merega. Seega tuleb potentsiaali kasutada. Valmisolekut looduspuhkuse võimaluste aktiivsemaks pakkumiseks on üles näitamas Vilsandi rahvuspark oma koostööpartneritega. Üha aktiivsemalt panustavad turundusse ja teenuste arendamisse väikesadamad, ühisprojektina on loodud Saarte Silurimaa geopark.

Loodusega haakuvad aktiivse puhkuse ja tervise teemad. Hoogsalt on kasvamas tervislikke eluviise viljelevate harrastussportlaste osakaal. Seda nii jalgrattaspordis, purjetamises, aastaringsetes surfiharrastustes, suusatamises, fotograafiahuviliste hulk, kalastusturism jne.

Kuressaare on esimene Eesti linn, kes sai UNWTO tervislike linnade liikmeks. Maakonnas on palju tublisid tervise- ja sporditeema eestvedajaid, kel on tahet teemat arendada nii kohalike kui ka külaliste huve silmas pidades. Kui tervisepuhkust on viimasel kümnendil nähtud kitsa wellness-teemana spaade baasil, siis tuleviku võtmes räägitakse terviklikust tervisepuhkusest.

Suur potentsiaal on raviturismi arenguks ravimuda baasil. Investeeringud on planeeritud matkaradade, kergliiklusteede rajamiseks. Investeeringuvajadus on suur ka suplusrandades.

Üritused ja teemapargid on märksõnad, mis seonduvad kõigi nimetatud valdkondadega. Rikkalikud kultuuriüritused on siiani olnud maakonna suvine tõmbenumber, talvisteks suurüritusteks napib sobilikke ruume. Kas ja millise partnerluse abiga luua mastaapne multifunktsio-naalne kontserdimaja-konverentsikeskus, selle üle arutelu jätkub.

Arenguideid on uute ürituste ja teemaparkide, -marsruutide loomiseks, mis põhinevad nii saarelt võrsunud maailmakodanikel kui ka teemadel.

Kaira Kivi
Saarte turismiarenduskeskuse juhataja

Print Friendly, PDF & Email