Lugeja küsib

Kui ülemus on inimesele juba pikemat aega palka juurde lubanud ja töötaja seda ei saa, mis õigused tal on?

Lääne inspektsiooni juhataja Üllar Kallase sõnul võime suulisi kokkuleppeid ja lubadusi kokku võtta rahvapärase ütlemisega “mees annab sõna, mees võtab sõna”.

Juriidilisest küljest vaadatuna tuleb eelistada kõikide kokkulepete kirjalikku vormi, mida on vaidluse korral võimalik tõendamisel kasutada. Tööinspektsioon puutub selliste lubaduste andmisega tihti kokku töötajate kaudu, kes on asunud tööle kirjalikku lepingut vormistamata.

“Seega tuleb kokkulepitud töötasu saamiseks ja vaidluste vältimiseks töötasu osas alati sõlmida töötasu kirjalik kokkulepe, milles töötasu suurus ja maksmise tingimused on lahti kirjutatud võimalikult täpselt ja mõlemale poolele üheselt mõistetavalt,” lisas tööinspektor-jurist Anne Pärnat.

Töötajal on õigus leping erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse § 91 lõike 2 alusel tööandjapoolse kohustuse rikkumise tõttu. Rikkumise olulisust hinnatakse igal juhul eraldi, võttes arvesse kõiki asjaolusid. Oluliseks rikkumiseks loetakse muu hulgas, kui tööandja on oluliselt viivitanud palga maksmisega.

Tekkinud töövaidluse korral on töötajal õigus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse. Siinkohal tekib küsimus vastava kokkuleppe tõendamisest, st millega töötaja suudab tõendada, et tal oli tööandjaga kokkulepe töötasu suurendamise kohta (kirjaliku kokkuleppe puudumisel näiteks tunnistajate ütlused).

Print Friendly, PDF & Email