Tähtraamat läbi kahe sajandi (1)

Tähtraamat läbi kahe sajandi

Foto: Saaremaa muuseumi kogu

Kalendrid ehk tähtraamatud on pikka aega olnud laialdase levikuga rahvaraamatud. Esimese eestikeelse kalendrina ilmus “Eesti-Ma Rahwa Kalender” 1720. aasta kohta Tallinna trükkali J. Köhleri väljaandel, hiljem jätkasid selle väljaandmist tema järglased. Võrdluseks olgu tähendatud, et lätlased said esimese omakeelse kalendri 1758. aastal, leedulased 1846. aastal. Soomlaste esimene omakeelne kalender ilmus 1705. aasta kohta.

Esimene kalendrisari omas eelkõige tähtsust kui teatmeteos, mis hõlbustas ajaarvamist, tõi teateid päeva pikkuse, aastaaegade saabumise ning kuu- ja päikesevarjutuste kohta, näitas mitmesugusteks töödeks ning toimetusteks soodsad päevad ja 1778. aastast ka laadateated. Nädalapäevade nimetused tulid kalendrisse 1780. aastal, varem olid nädalapäevade asemel saksa eesnimed.

KATRIN ÄÄR
Saaremaa muuseum

Edasi loe veebruarikuu Oma Kodust.

Print Friendly, PDF & Email