Volikogu komisjon: toimetulekukool jääb lähiaastail alles

Kuressaare linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon sai ministeeriumilt kinnituse, et Kallemäe kooli filiaal Kuressaares Suur-Põllu tänavas jätkab tööd vähemalt järgmise õppeaasta lõpuni.

“Kui siin vahepeal oli kõne all Kuressaare filiaali füüsiline liitmine Kallemäe kooliga, siis ministeeriumi seisukoht on, et lähemate aastate jooksul seda ei juhtu,” ütles sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Jaanis Prii. “Meil oli kirjavahetus haridus- ja teadusministeeriumi osakonnajuhatajaga ja tema kinnitas seda.”

Prii sõnul koostab haridus- ja teadusministeerium strateegilist dokumenti hariduslike erivajadustega laste koolide kohta.

“Ilmselt maikuus toimub suurem nõupidamine, kus käsitletakse ka selle võrgu planeerimist Saare maakonnas,” rääkis Prii. “Edasine sõltub juba sellest strateegiast ja koolivõrgu arengusuundadest.”

Print Friendly, PDF & Email