Orissaares jagati teenetemärke (1)

Eesti vabariigi 95. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel Orissaare kultuurimajas anti sel neljapäeval üle valla esimesed kuus teenetemärki neile, kelle teod väärivad vallavanem Aarne Põlluääre sõnul kõrgemat tunnustust.

Esimese teenetemärgi pälvis Raimu Aardam, kelle saavutusi ja teeneid valla ees polnud vaja ette lugeda. Põlluääre sõnul on Aardam hingega olnud Orissaare aleviku siseküsimuste lahendamise juures juba nooruspõlvest saati ning tegutsenud valla kui terviku arendajana pikki aastaid.

Teine teenetemärk läks suure südamega inimesele, suurepäraste ideede algatajale ja elluviijale, hariduse ja huvialade kauaaegsele arendajale Evi Männikule. Kolmas teenetemärk anti Õie Pärtelile, kes on olnud Orissaare muusikakooli õpetaja 23 aastat. Neljanda teenetemärgi sai külaseltsi tegemistes aktiivselt kaasalööv Palmi Vaba.

Viienda teenetemärgi pälvis Juta Porgand, kes on muu hulgas olnud Kingissepa lastespordikooli Orissaare osakonnas spordikooli treener, kooliinternaadis kasvataja ja elukutselt kogu elu pedagoog. Porgand alustas õpetajana Orissaare keskkoolis juba 1959. aastal ja tegi seda tööd üle 45 aasta. Kuuenda teenetemärgi sai Anne Kann, kes on töötanud Orissaare vallas 1991. aastast ehk valla sünnist alates.

Tunnustatuid oli aga rohkemgi. Nimelt sai valla traditsioonilise tänukirja 16 tublit vallakodanikku. Nende hulgas kaks vabariigiga ühevanust inimest – Floriida-Elfride Heapost ja Paavel Tuusti.

Orissaare gümnaasiumi sihtasutuse uue algatusena premeeriti gümnaasiumi õpetajaid tunnuskirja ja rahalise stipendiumiga. Väljavalituiks osutusid seekord kaks väga tublit õpetajat Külli Rihvk ja Jüri Link.

“Meie ümber on iga päev terve hulk inimesi, kellele võime olla kindlad ja keda austame selle eest, et nad on olnud me kõrval meie 22-aastase iseotsustamise teel,” tõdes vallavanem Põlluäär, kinnitades, et kõik inimesed meie ümber väärivad märkamist ja tunnustamist.

 

Hõbedane vapp tammepärjaga

Orissaare teenetemärk on valla vapi hõbedast kujutis, ümbritsetud tammepärjaga. Märgi juurde kuulub tunnistus märgi väljaandmise tõenduseks ja kõigi märgi saajate nimed jäädvustatakse valla auraamatusse.

Print Friendly, PDF & Email