Muhu ja Laimjala ütlesid Orissaare kosimisele ära (13)

Muhu ja Laimjala vald vastasid Orissaare valla kutsele liitumiskõnelusi alustada eitavalt.

Muhu vallavolikogu esimees Jaana Palu kinnitas eile, et Muhu ei alusta naabervaldadega ühinemisläbirääkimisi. Volikogu põhjendas otsust sellega, et Muhu on seni olnud eraldi seisev omavalitsusüksus ja samamoodi kavatsetakse ka jätkata.

Palu selgitas, et neil on ju meri ümberringi, ega see siis kuhugi kao.

Omavahel olid volinikud nalja visanud, et praegust situatsiooni iseloomustaks kõige paremini Muhu saarele kõige rohkem kuulsust toonud ütlemine “Juu jääb”.

Tõsisemaks muutudes täpsustas volikogu esimees, et tegelikult on mudel, kuidas liitumisläbirääkimisi pidada, välja töötamata. Et vallad on erinevad, tuleks koostada nimekiri teemadest, mida arutada. Palu lisas, et samuti jääb talle arusaamatuks, kellel on õigus ja kohustus läbirääkimisi pidada. “Tegemist on ju aega nõudva tegevusega,” tõdes ta. Jaana Palu avaldas lootust, et vähemalt maakonna tasandil töötatakse välja standard, millest liitumiste korral lähtuda.

Orissaarega liitumise küsimust arutas kolmapäeval ka Laimjala vallavolikogu. Volikogu seisukoha haldusterritoriaal-se reformi läbirääkimiste alustamise kohta vahendas Saarte Häälele vallasekretär Merike Liiv.

Laimjala vallavolikogu on arvamusel, et püüdes muuta halduskorraldust Saaremaal, on vaja vaadata maakonna kui terviku huvisid, seisab volikogu aseesimehe Vello Ranna allkirja kandvas otsuses.

Volikogu toetab omavalitsuste suuremat koostööd ja on valmis sellesse ka panustama. Esimese sammuna oleks vaja taastada maakondlikul tasemel kõigi omavalitsuste koostöö ning seejärel saaks juba jätkata arutelusid Saare maakonnas ühise suure omavalitsuse loomise võimalikkuse ja mõttekuse üle, arvasid Laimjala vallavolinikud.

Laimjala vallavolikogu on, järgides Saare maavanema meedias kõlanud üleskutset, valmis sügisel läbi viima ka rahvaküsitlust, mis selgitaks välja vallaelanike seisukohad ja ootused võimalike haldus-territoriaalsete muudatuste osas Saare maakonnas.

Volikogu on seisukohal, et enne liitumiskõnelusi naaber-omavalitsustega on vaja eelkõige maakondlikul tasandil välja töötada koostöömudel, kuidas halduskorraldus Saare maakonnas tervikuna kõige paremini toimiks.

Kolmapäevase arutelu tulemusena jõudis Laimjala vallavolikogu otsusele, et nad ei näe praegu võimalust vastata positiivselt Orissaare valla ettepanekule alustada haldusterritoriaalse reformi alaseid läbirääkimisi.

Pöide vallavolinikud arutavad liitumise küsimust volikogu istungil 26. veebruaril.

Print Friendly, PDF & Email