Terviseamet soovitab Tuhkana ranna avalikuks supelrannaks muuta (3)

Terviseameti Saaremaa esindus tegi Leisi vallavalitsusele ettepaneku muuta Pammana poolsaarel asuv Tuhkana supluskoht avalikuks supluskohaks.

Terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri sõnul on Tuhkana rand ilus suur liivarand, kus on palju juba ära tehtud – on loodud võimalused nii ranna külastamiseks kui ka looduses puhkamiseks. Näiteks on olemas parkla, kuivkäimlad, lõkkekohad, rannas ka võrkpalliväljakud. Tundub, et Tuhkana rand muutub aina populaarsemaks, kuna ranna lähedal asub RMK puhkeala, samuti tutvustatakse nii puhkeala kui ka randa erinevates turismiinfoportaalides.

Sel aastal oli Saaremaal Tuhkana rand ainus, mille kohta on terviseamet teinud ametliku ettepaneku muuta see avalikuks supluskohaks. Iiris Saluri sõnul pöörab terviseamet aina rohkem tähelepanu ka nn mitteametlikele supluskohtadele, mis on populaarsed nii kohalike kui ka kaugemalt saabunud rahva seas – teavitades ja juhtides supluskohtade omanike tähelepanu supluskohtade avalikuks muutmise võimalustele.

Supluskoha asutamine ja suplushooajaks ametlikult avamine sõltub supluskoha omaniku või valdaja soovist. Leisi abivallavanem Enno Reis ütles, et kuna teema on uus, ei oska ta veel täpselt öelda, milliseid kohustusi või kulutusi Tuhkana ranna avalikuks supluskohaks muutmine Leisi vallale kaasa tooks. Kindlasti tuleks tagada ohutus ja vetelpääste kohalolek.

Kuigi Tuhkana supluskoht asub RMK puhkealal, kavatseb Leisi vald terviseameti ettepanekule kindlasti reageerida. “Vallavalitsus või volikogu peab otsuse tegema ning milline see ka poleks, tuleb meil seda motiveerida,” sõnas Enno Reis.

Viimastel aastatel on Saaremaal olnud ainult üks avalik supluskoht – Kuressaare rand. Varem kuulusid avalike supluskohtade nimekirja ka Mändjala ja Karujärve rand, kuid maaomanike või -kasutajate lahkarvamuste tõttu ei ole neis randades ametlikku suplushooaega enam välja kuulutatud. Kindlasti on Saare maakonnas mitmeid supluskohti, mis võiksid samuti olla avalikud rannad. Praegu on näiteks menetluses Mustjala vallas Ninase külas asuva supluskoha detailplaneering, märkis Iiris Saluri.

Avalik supluskoht peab vastama vabariigi valitsuse määrusega “Nõuded suplusveele ja supelrannale” kehtestatud nõuetele. Vastavalt neile nõuetele peab supluskoha omanik tagama, et supluskoht oleks korrastatud ja hooldatud, kooskõlastama terviseametiga suplusvee seirekalendri ja korraldama suplusvee seiret ning avalikustama supluskohas supluskoha ja suplusvee kvaliteediga seotud informatsiooni.

Print Friendly, PDF & Email