Oln asidest ja uutest koa

Uijee, kus mineva laupa olli Liiva spordiallis jälle rahvast kokku soan. Põle mitte paljast muhulased oln ja põle naad nii ullusti sporti koa tein. Sporti tehti rohkem sial Tartu kantis, kus maratonil köidi. Meitel sii peeti tükkis maakonna memme-taadi pääva. Tansiti ja lauldi.

Vahest voadates oo küll nõuke tundmus, et mida pitkemalt inimene sii ilmas oo elan, seda kergemad jalad taal all oo, vähemasti siis, kui tansiks lähäb. Mitte ainult laupase pidu pial es akan see silma. Mineva rieede sai meite Muhu vanadekodu kahekümnevoastaseks ja selle pääva puhul ma nägi nende vanu pilta ja kuulsi mitmeid jutta, et sial majas ühna saavoastanegid oo tantsi keerutan.

Aga neh nee oo juba puhas oln asjad kõik. Uiemad oo ikka koa. See mineva nädali maha üitud vabariigi ühessakümne viienda voastapääva pidamise pidu Liiva koolimaja saalis. Kontsert oo ja reemiate kätteandmine koa. Ja pidu akkab neljabe, kahekümne esimese õhta pihta kellu seitsmest. Nõnna et oo jälle asja Liiva linnas korra köia.

Eestpoolt viel niipaljukest, et esimese märtsi õhta kellu seitsmest peetse noordekeskuses luule õhtat. Nõnna et kis oo kojo sahtli ää petatan mõned oma kirjapantud luuletused, siis nüid oo just paras aeg nee sialt välja otsida. Küllap ep kuulata. Mõni ise muidugist arvab, et ta kirjutat asjad ep aita kassi saba alla koa mitte, aga las ikka teesed enne kuulvad. Änamaste oo muhulased puhas sured kanged luuletajad. Ja kõige uhkemaid asju oskavad kirja panna just nee, kis omad kirjatükid lavasahtli ää petatavad.

Neh, ja kui nüid jutt juba sõnna kirjutamise piale keertud sai, siis ma tuleta ikka meele, et jüripäävani oodetse murdevõistluse tüösid kätte. Pange aga papri piale kõik loosiaegsed lood ja laulud. Ja kui oo üteldud loosiaegsed, siis see ep tähenda mittemärki seda, et piab just loosielust kirjutama. Ikka sest aast, mis nii ütelda kollektiviseerimisega pihta akkas ja kuni ühistute tegemiseni välja. Sõnna vahese jähi ühna mitmeid kümneid voastaid moaelu.

Vat sedakorda ollid nõuksed jutud. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email