Maakondlik ühistransport võiks kõigile tasuta olla (2)

Maakondlik ühistransport võiks kõigile tasuta ollaViimasel ajal olen liiga palju kuulnud arvamust, et inimeste maalt ära kolimine on normaal-ne protsess ja me ei saa midagi ette võtta, et seda peatada. Loomulikult ei saa kellegi liikumisvabadust takistada, kuid saame teha maal elamise inimeste jaoks mugavamaks ja odavamaks.

Tänavuse aasta algusest on tasuta ühistransport andnud Tallinnale veel ühe konkurentsieelise äärealade ees. Peame riigina endale selgeks mõtlema, kas meie eesmärk on inimeste koondamine Tallinna või soovime aktiivse elanikkonna jaotust üle kogu Eesti, ning kujundama oma poliitika sellele vastavalt. Riikliku regionaalpoliitika eesmärk peab olema maapiirkondadele konkurentsieelise loomine keskuste ees.

Üks võimalik lahendus on pakkuda kõigile sõitjatele tasuta maakondlikku ühistransporti – et peatada elanike lahkumine maalt keskustesse. Töökohad on juba koondunud keskustesse ja seda on maksupoliitikat muutmata tagasi pöörata äärmiselt keeruline. Lihtsam on parandada maainimeste ligipääsu töökohtadele. Kuna transport on muutunud järjest kallimaks, soodustab sõitjatele tasuta maakondlik ühistransport inimeste maapiirkondadesse elama jäämist.

Regionaalpoliitikat ei saa ellu viia raha kulutamata. Riik toetab juba praegu maakondlikku ühistransporti umbes 2/3 ulatuses selle maksumusest ning kohalike omavalitsuste toetus maakonnaliinidele on aasta-aastalt kasvanud.

Arvestades, et reisijate hulk kasvab oluliselt ja kasutusele tuleb võtta suuremad bussid, puudub tasuta ühistranspordi võimaldamiseks kõigis maakondades hinnanguliselt kokku ligi 15 miljonit eurot. Kuna tegemist on regionaalpoliitilise meetmega, tuleks vajalik summa leida riigi ja kohalike omavalitsuste koostöös.

Seda ettepanekut ei tohiks vaadata kui vaid otsest kulu. Sõitjatele tasuta ühistranspordi juurutamisel hoiaksime kokku piletikontrollikulu. Samuti ei lisanduks kulusid valideerimise tark- ja riistvarale ning nende hooldusele.

Inimesed, kel jääb tasuta ühistranspordi kasutamise tõttu rohkem raha kätte, kulutavad selle muu eluks vajaliku soetamiseks, makstes seeläbi tarbimismakse ja elavdades kohalikku majandust.

Taavi Kurisoo
Saare maavalitsuse nõunik

 

KOMMENTAAR

Margo Tomingas
AS-i Atko Grupp juhatuse liige:
See, et sõitjad saaksid maakondlikku ühistransporti tasuta kasutada, oleks loomulikult õige. Kõik oleneb aga sellest, kes selle kulu katab. Tegelikult on omavalitsused ja riik ka praegu tellijad. Seega vedaja jaoks olukord oluliselt ei muutuks.
Linnas busside kasutamine ilmselt suureneks, kuna võimaldaks sihtgrupil tasuta ka lühemaid otsi sõitma hakata. Ilmselt nõuaks see siis linnas sõitmiseks suuremaid busse.

Maapiirkondades sõltuks palju liinivõrgu sobivusest kasutajatele. Kui liinivõrk ei sobi, siis eelistatakse sõitmist isikliku autoga – asi on kinni inimeste tarbimisharjumustes. Kui liinivõrk aga vähegi sobiks, võiks samuti ehk ette näha kasutajate arvu kasvu.

Kuna teenuse maht kasvaks, läheks ka hind ostjale selle võrra kallimaks.

 

Andrei Mändla
AS-i GoBus juhatuse liige:
Kui kulud kataksid riik ja omavalitsused – mis meil selle vastu saaks olla? Ilmselt kasvataks selline tasuta sõidu võimalus ka sõitjate arvu. Maainimesed saaksid vajadusel kergemini liikuda, ei peaks oma rahakoti sisu kogu aeg jälgima.
Meie kui vedaja jaoks olukord kuigi palju ei muutuks. Iseasi, kui kuskile tahetakse suuremaid busse saada.

Selles suhtes on Kurisool õigus, et hoiaksime kokku piletikontrollikulu ega lisanduks kulusid valideerimise tark- ja riistvarale. Samas – kui ei ole üldse ülevaadet, kui palju kuskil sõidetakse, on ka pahasti. Selles suhtes on valideerimine hea, näiteks Tallinnas, et näitab, millisel liinil kui palju sõidetakse. Usun, et esialgu maakondlikus bussiliinivõrgus muudatusi tegema ei peaks.

 

Print Friendly, PDF & Email