Seadus nõuab müüdavale ehitisele energiamärgist (14)

Alates 9. jaanuarist peab müüdavatel või väljaüüritavatel ehitistel olema energiamärgis, mis näitab hoone energiakulukuse määra.

Uutele hoonetele väljastatakse energiamärgis koos ehitusloaga. Nüüdsest tuleb see märgis hankida aga ka vanematele ehitistele, mida tahetakse müüa või üürile anda, vahendasid ERR-i uudised. Märgiseid väljastavad vastava kutsetunnistusega litsentseeritud eraettevõtjad ja omanikule võib see maksma minna kuni paarsada eurot.

Majandusministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Margus Sarmet tõdes, et kõnealuse muudatuse eesmärk on anda lõpptarbijale võimalus teha teadlik valik juba kuulutusi läbi vaadates. Sarmeti kinnitusel vähemalt esialgu märgise puudumise eest kedagi trahvima ei hakata. Lähemas tulevikus kavatsetakse energiamärgised paberkandjalt elektroonilisse ehitusregistrisse ümber kolida.

Uus Maa Kinnisvara Kuressaare büroo juhataja Riho Mõisaääre sõnul teevad Saaremaal energiamärgist näiteks Hoonemärgis OÜ ja Ösel Consulting OÜ. Mõisaääre sõnul on nii Saaremaal kui ka mujal Eestis energiamärgis veel vähestel hoonetel. “Energiamärgis on kohustuslik, kuid ostu, müüki ega üürimist selle puudumine ei takista,” kinnitas ta.
Energiamärgis on spetsiaalne dokument, mis näitab, kui palju hoone või korter tarbib energiat, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, veesoojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele vms.

Print Friendly, PDF & Email