Keskkonnaamet: me ei suudagi tingimuste täitmist alati kontrollida (21)

Kaali järve ääres tuhandete inimeste vales kohas liikumise kahe silma vahele jätnud keskkonnaameti seisukoht on, et neil ei olegi võimalust ega vahendeid kontrollida kõikide tingimuste täitmist, mis on rahvaürituste korraldamiseks väljastatud.

Üleeilses Saarte Hääles ilmunud loos esitatud küsimusele, kuidas on võimalik, et juba aastaid on rikutud Kaali järve kontserdi korraldamisele esitatud tingimusi ja midagi selle ärahoidmiseks ette võetud pole, ei saanud me üheltki ametnikult vastust ka eilse tiheda kirjavahetuse käigus.

Kuigi keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotman räägib järjekindlalt vaid kahju (kaitsealuste liikide kahjustamine – toim) võimalikust tekitamisest, seisis Kaali järve kontserdile väljastatud tingimustes selgesõnaliselt, et kontserdi toimumise ajal on keelatud pealtvaatajate liikumine kraatri sisevallidel. Lotman rõhub oma kirjavahetuses Saarte Häälega vaid tagajärgedele, mitte konkreetsete nõuete täitmisele.

Üleeile ilmunud artiklis märgib Kaja Lotman, et tingimustest teadlikke ametnikke kontsertidel ei viibinud. Saarte Häälele väitis üks ametkonna tegemistega kursis olev allikas, et jutt nagu poleks teadlikke ametnikke kontserdil olnud, ei ole väga tõsiselt võetav. Neid oli seal olnud rohkem kui üks.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk ütles Saarte Häälele, et tingimused kontserdi korraldamiseks said seatud eeldusel, et olukorrast ollakse teadlik ja tingimustest peetakse kinni. Kaja Lotman lisas veel niipalju, et kui 2008. aastal liikide kahjustamist kontrolliti, ei tuvastatud midagi.

Leelo Kukk teatas sarnaselt Kaja Lotmani poolt varem öeldule, et järelevalve kohustus on keskkonnainspektsioonil. Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul on Saarte Häälele aga varem kinnitanud, et keskkonnainspektsioon ei teadnud asjast üldse.

Kaja Lotmani sõnul on üldjuhul teated kõikide suuremate rahvaürituste toimumisest edastatud kirjalikult teadmiseks ka keskkonnainspektsioonile. “Eelmisel aastal toimunud kontserdi tingimusliku nõusoleku puhul ei tehtud seda küll kirjalikult, kuid vastavaid inspektoreid teavitati sellest siiski suuliselt,” viitas Lotman, et seekord toimetati tavapärasest erinevalt.

Eile märkis Leili Tuul, et Kaali juhtumi valguses tuleb tõepoolest tõsisemalt arutada sealsete avalike ürituste korraldamisega seonduvat. “Võibolla tuleb üldse kaaluda, kas seal saab taolisi üritusi korraldada. Ehk on mõistlikum need üritused kusagile mujale viia,” kirjutas Tuul. Ta lisas, et kindlasti selgitatakse ka möödunudaastase kontserdi korraldamisega seotud asjaolusid ja kui selgub, et on alust süüteomenetluse alustamiseks, siis seda ka tehakse.

Ka Lotman märkis, et nüüd analüüsitakse juhtunut ja tehakse otsus nii kontsertide toimumise edaspidise võimalikkuse kui ka turismikoormuse hajutamise vajaduse kohta.

See, kuidas tuhanded inimesed on aastaid saanud lubamatult turnida Kaali kraatri sisekülgedel, olgugi et see on keelatud, jäigi Saarte Häälel teada saamata.

Print Friendly, PDF & Email