Tulude deklareerimiseni on jäänud loetud tunnid (4)

2012. aasta tulusid saab elektrooniliselt deklareerima hakata alates homsest. Samast päevast väljastavad ka maksu- ja tolliameti teenindusbürood eeltäidetud tuludeklaratsioonide väljatrükke.

Eelmisel aastal oli tulu deklareerijaid 646 800, kellest e-maksuametit/e-tolli kasutas 94%, sel aastal prognoosib amet vähemalt 645 000 deklareerijat. Eeldatavalt peaks pisut suurenema ka e-deklaratsioonide osakaal, prognoositavalt 95%-ni.

Esimesed tulumaksutagastused teeb maksuhaldur hiljemalt 28. veebruaril. Tuludeklaratsiooni esitamise viimane päev on 1. aprillil. Kauem läheb nende deklaratsioonide töötlemisega, mis esitatakse paberil, siis alustatakse tagastamisega hiljemalt 20. aprillil. Üldine tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg on sel aastal 1. juuli.

Kiirelt, viie tööpäeva jooksul saavad tulumaksu tagasi need maksumaksjad, kes esitasid oma tuludeklaratsiooni hiljemalt 2. aprilliks elektroonselt ja kellel puudusid perioodil 15. veebruarist 2012 kuni 14. veebruarini 2013 maksuvõlad. Maksu- ja tolliamet ei saa viie tööpäevaga tagastada enammakstud tulumaksu nendele klientidele, kelle deklaratsioon vajab täiendavat andmete kontrolli. Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul tasub kindlasti tähele panna muudatusi, mis sel aastal tulude deklareerimisel jõustunud on.

„Näiteks sel aastal saab tuludest maha arvata koolituskulusid, eluasemelaenu intresse ja annetusi 50% tuludest, kuid mitte rohkem kui 1920 eurot deklareerija kohta, samas kui aasta tagasi oli mahaarvamiste piirsumma 3196 eurot,” märkis Udde. Lisaks on piiratud summaliselt vabatahtliku kogumispensioni tuludest mahaarvamist. Kui varem oli piirang 15% tuludest, siis nüüd tuleb arvestada ka summalise ülempiiriga, mis on kuni 6000 eurot aastas.

Print Friendly, PDF & Email