Orissaare kiirabi jääb, sihtasutus kaob (6)

Orissaare kiirabi jääb sihtasutus kaob

AUTOD ON HÄSTI VARUSTATUD: Orissaare kiirabi erakorralise meditsiini õe Ingrid Holmi sõnul on oluline, et praegu nende käsutuses olevad autod ja varustus jääksid samaks. Foto: Peeter Kukk

Seni Ida-Saaremaa ja Muhu elanikke teenindanud SA Orissaare Kiirabi lõpetab tõenäoliselt tegevuse, kuna tulevast aastast hakkab kogu Saare maakonda hõlmavas kiirabipiirkonnas teenust osutama ilmselt SA Kuressaare Haigla.

“Arvan, et see, kes saab teenuse osutajaks, on otsustatud – SA Kuressaare Haigla,” ütles SA Orissaare Kiirabi juhataja Elo Lember. “Tõenäoliselt kuulub Orissaare brigaad 1. jaanuarist 2014 Kuressaare haigla alla.”

Kuigi terviseameti korraldatava kiirabikonkursi tähtaeg kukub reedel, SA Orissaare Kiirabi konkursil praeguse seisuga ei osale.

“Alla kolme brigaadi poleks üldse mõtet võtta olnud,” põhjendas Lember. “Konkursijuhendis oli juba kirjas, et ühe brigaadi peale tehtavaid pabereid ei vaadata üldse läbi. Oleksime pidanud siis kolmele brigaadile kandideerima, see tähendab ka Kuressaare haigla brigaadidele, aga selleks ma võimalust ei näe. Ei kujuta ju ette, et meile oleks võimaldatud neid ruume või autosid.”

Elo Lemberi andmeil saatis SA Kuressaare Haigla juhataja Viktor Sarapuu Orissaare kiirabitöötajatele kirja, kus palus vastata, kas nad on nõus tööd jätkama, kui kogu maakonnas osutab kiirabiteenust SA Kuressaare Haigla.
“Sain aru, et kõigile on ettepanek tehtud ning keegi seega tööta ei jääks,” lausus Lember.

Teenus ei halvene

Elo Lemberi hinnangul patsientide jaoks kiirabiteenus reformi tõttu ei halvene. “See, et kiirabipunkt jääb Orissaarde alles, on ministeeriumis otsustatud,” kinnitas ta.

Küsimusele, mis saab tuleva aasta alguseks Orissaare kiirabi sihtasutusest, vastas Elo Lember: “See kaob tõenäoliselt. Kuidas see kõik aga juriidiliselt ja formaalselt käib, ma praegu veel öelda ei oska.”

Oma tulevikku kommenteeris Lember järgmiselt: “Jätkan perearstina, kiirabijuhatajana enam mitte. Mind ei saa isegi koondada, kuna mul on käsundusleping.”

Kiirabireformist kui sellisest arvas Elo Lember aga järgmiselt: “Eks see üks politikaanide mäng ole.”

Juhul kui terviseamet teeb SA-le Kuressaare Haigla ettepaneku sõlmida kiirabi osutamise haldusleping kogu Saare maakonda hõlmava piirkonna osas, plaanib haigla moodustada kolm kolmeliikmelist õebrigaadi – kaks Kuressaares ja ühe Orissaares. Viimane komplekteeritaks praeguse Orissaare Kiirabi SA töötajatega, töö asukohaga Orissaares.

Orissaare kiirabi erakorralise meditsiini õe Ingrid Holmi andmeil sai SA-lt Kuressaare Haigla kirja, kus küsiti nõusolekut töö jätkamiseks, 15 inimest, kellest sugugi kõik polnud veel eilseks oma nõusolekut andnud. Viimaste sekka kuulus ka Holm ise.

Ootab vastuseid

“Seda pole keegi uurinud, et kui meie asutus (SA Orissaare Kiirabi – toim) ära kaob, kuidas meil koondamisrahadega jääb,” põhjendas ta vastamisega viivitamist. “Kui kaotati Orissaare jaoskonnahaigla, mille all me oma kiirabiga töötasime, ja tuli kiirabi sihtasutus, siis võeti meid tööle üleviimise korras ja meile ei makstud mingit koondamistasu.”

Koondamishüvitist saada on Orissaare kiirabitöötajate jaoks aga oluline, kinnitas Holm. “Meist keegi ei ole ju alla viie aasta töötanud,” põhjendas ta. “Neid on aga küll, kes on töötanud üle kahekümne aasta.”

Ka on Holmi andmeil Kuressaare haiglas puhkused lühemad – seadusega lubatud 35 päeva asemel 28.

Holm peab tähtsaks ka seda, et valved toimuksid Orissaares, kuna Ida-Saaremaal ja Muhus elavail töötajail on raske, eriti kehvade ilmadega, Kuressaares tööl käia.

Ka on tema sõnul oluline, et praegu Orissaare kiirabi käsutuses olevad autod ja varustus jääksid samaks. “Meil on kaks varustusega komplekteeritud sõitvat kiirabiautot, parema varustusega kui Kuressaares,” selgitas Holm.
“Kui meile jääksid alles autod ja varustus, me ei kaotaks palgas ja puhkuses ning valvaksime Orissaares, siis pole ju vahet, kelle alluvuses töötame,” leidis Ingrid Holm.

 

Kommentaar

SA Kuressaare Haigla juhataja Viktor Sarapuu:

Otsuse, kas Saare maakonda hõlmavas piirkonnas hakkab kiirabiteenust pakkuma SA Kuressaare Haigla, teeb terviseamet.

Kui leping sõlmitakse meiega, jäävad kõik kiirabibrigaadid samasse paika, kus nad praegu on. Nii Orissaare kui ka Kuressaare töötajad jäävad samaks, kui nad soovivad oma tööd jätkata.

Orissaares paiknevale brigaadile jääb ettenähtud varustus, mida reglementeeritakse vastavalt terviseameti ja kiirabi kirjetega.

Mis puudutab töötingimusi, puhkust, palku, sõltub kõik kokkuleppest.

Meil on kõigil töötajatel puhkus 28 päeva. Kas lisapuhkust on või mitte, on kokkulepete küsimus.

Elanikkonna jaoks muutub ehk see, et võibolla on kiirabi tööd kergem koordineerida neis olukordades, kus on erakordne situatsioon ja vaja rakendada kolme brigaadi. Kui langeb välja üks brigaad, on haiglal kergem leida vahendeid inimeste või ka tehnika näol, et see piirkond ei jääks kiirabita.

Print Friendly, PDF & Email