Lugeja küsib

Soovin õige pea kasutada isapuhkust ja tahaksin teada, mida tuleb silmas pidada, kuidas mulle selle aja eest puhkusetasu arvutatakse ja mida tähendab selle tasu ülempiir?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom:

Isapuhkust saab kasutada järjest või osade kaupa olenevalt pere vajadustest kas ühe või mitme tööandja juures. Mitme tööandja juures töötamisel peab töötaja isapuhkuse kasutamise avalduses märkima, et ta ei ole kasutanud ega soovi kasutada isapuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja on kasutanud või soovib kasutada isapuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal isapuhkuse kasutamise avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja/või kasutatavate isapuhkuse päevade arv. Kui isapuhkust kasutatakse mitme tööandja juures, hüvitab sotsiaalkindlustusamet puhkusetasu riigieelarvest 10 tööpäeva ulatuses.

Isapuhkuse puhkusetasu arvutamisel ja maksmisel tuleb lähtuda töölepingu seaduses (edaspidi TLS) sätestatud puhkusetasu maksmise reeglitest ehk alates 1. jaanuarist 2013 arvutatakse ka isapuhkuse tasu nagu puudega lapse lapsepuhkuse ning lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest antavat tasu vabariigi valitsuse määruse “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” alusel tööpäevapõhiselt töötaja keskmisest töötasust.

Määruse järgi on puhkusetasu arvutamisel nn vajaduse tekke kuuks see kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.

Töölepingu seadus näeb isapuhkuse tasule ette maksimaalse piirmäära. Vastavalt TLS-i paragrahvile 60 tasutakse töötajale isapuhkuse eest tema keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk andmete alusel, mis statistikaamet on avaldanud puhkuse kasutamise kvartalist arvates üle-eelmise kvartali kohta.

Näiteks kui eelviimane tööpäev enne puhkuse algust langeb 2013. aasta esimesse kvartalisse, tuleb lähtuda kolmekordsest brutokuupalgast eelmise aasta kolmandas kvartalis. 2012. aasta III kvartali keskmine brutopalk oli 855 eurot, seega on isapuhkuse tasu kolmekordne ülempiir 10 tööpäeva eest 2565 eurot. Kui võtta isapuhkust eelpool toodud tingimustel, kuid lühemat aega, n-ö osade kaupa, on ühe tööpäeva isapuhkuse tasu ülempiir 256,50 eurot, kahe tööpäeva ülempiir 513 eurot, kolme ülempiir 769,50 eurot, nelja ülempiir 1026 eurot, viie oma 1282,50 eurot, kuue oma 1539 eurot, seitsme oma 1795,50 eurot, kaheksa tööpäeva ülempiir 2052 eurot ja 9 tööpäeva isapuhkuse tasu ülempiir 2308,50 eurot.

Kui isapuhkuse tasu tuleb arvutada juba selle aasta teises kvartalis, tuleb ülempiiri leidmisel lähtuda eelmise aasta IV kvartali keskmisest brutopalgast.

Print Friendly, PDF & Email