Linnavalitsus ja KredEx jõudsid kiirlaadija osas üksmeelele (2)

Esmaspäeval toimunud kohtumisel jõudsid Kuressaare linnavalitsus ja SA KredEx elektriautode kiirlaadimispunkti rajamise osas mõlemat osapoolt rahuldava kokkuleppeni.

Sotsiaaltöötajate tarbeks Kuressaare haigla juurde rajatavale kiirlaadijale leiti sobiv asukoht koos vajalike parkimiskohtadega haigla territooriumil, 40 meetri kaugusel varasemaid vaidlusi tekitanud asukohast, teatas linnavalitsus.

Ühtlasi vaadati üle kultuurikeskuse parkla, mida linnavalitsus on samuti kiirlaadija võimaliku asukohana välja pakkunud. Juhul kui KredEx soovib ka kesklinna kiirlaadimispunkti rajada, tuleb neil linnavalitsusele esitada taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks.

Kuressaare linnavalitsuse ja KredExi erimeelsused tekkisid seoses elektriautode kiirlaadimispunkti rajamisega Kuressaare haigla vahetusse lähedusse Luha tn 2C kinnistule.

Arvestades, et parklata tänavalõik on piiratud nähtavusega ning erakorralise arstiabi osutamisel aktiivses kasutuses, pidas linnavalitsus KredExi asukohavalikut ebaõnnestunuks.

Enne seda pakkus linnavalitsus kiirlaadija asukohaks Kitzbergi tn 1C kinnistut ja sinna kahasse parkla rajamist, kuid KredEx otsustas rahapuudusele viidates sellest pakkumisest loobuda.

Print Friendly, PDF & Email