Tunniandja või õpetaja? (5)

See, et väikestes maakoolides on raskusi kvalifitseeritud pedagoogide leidmisega, on ammune probleem. Kaali koolis läbi viidud järelevalve tuvastas aga, et koguni üle poole kooli õpetajaskonnast ei vasta nõuetele, kuna neil puudub osaliselt või täielikult erialane haridus oma aine õpetamiseks.

Siinkohal võib küsida, kas see muudab aastakümneid südamega oma tööd teinud pedagoogi teistest kehvemaks, kui tal oma õppeaine kohta paberit taskus pole? Kui ta on oma õpetatavas aines pädev ning suudab selle õpilastele selgeks teha, on`s seal vahet, kas tal on vastavat haridust tõendav dokument või mitte?

Kui klassi ees seisev inimene oma ainet ei valda, on iseasi. Kui emakeeleõpetajaks pandu ikka õpilasele vastu vaidleb, et sõna “hajameelne” tähenduses “unustaja” algab a-, mitte h-iga, tekib vägisi küsimus sellise õpetaja pädevuses ning sobivuses oma kohale.

Kust aga leida kvalifitseeritud õpetajaid, kui ülikooli lõpetanud noored kooli tööle ei kipu ning nende koormus väikestes maakoolides kasin?

Print Friendly, PDF & Email