Uudsed elektriarved jõuavad klientideni

Eesti Energia avalikustas eile oma kodulehel paketi Muutuv jaanuarikuu hinna. Selle ühetariifse elektripaketi valinud kliendid maksid läinud kuul keskmiselt 5,4 s/kWh elektrienergia eest. Hind sisaldas jaanuari kaalutud keskmist börsihinda 5,11 s/kWh ja keskmist müügimarginaali 0,29 s/kWh, kusjuures nii kaalutud keskmine hind kui ka müügimarginaal sisaldavad käibemaksu. Paketi Kindel viimase nelja kuu hinnapakkumised on olnud vahemikus 5,6 kuni 5,9 s/kWh, seega keskmine 5,8 s/kWh.

80 eurosendi suurune erinevus

“Tänavu jaanuaris oli börsihind soodne ja börsihinnaga paketi valinud kliendid said sellest osa,” selgitas Eesti Energia pressiesindaja Eliis Vennik. Samas ei ole erinevus suur ehk arvel tähendab see keskmise kliendi puhul umbes 80 eurosendi suurust erinevust. Eesti Energia pakettidest on pressiesindaja kinnitusel olnud eelistatuim fikseeritud hinnaga Kindel pakett. Ka uusi lepinguid sõlmitakse enamasti kindla hinnaga.

Konkurentsiamet kooskõlastas sügisel Elektrilevi võrgutasud, mis jõustusid aasta algusest. Tulenevalt põhivõrguettevõtja Eleringi muutunud hinnast ja avatud elektriturul kallinevast kaoenergiast tõusid Elektrilevi võrgutasud 1. jaanuarist keskmiselt 0,25 sendi võrra kilovatttunni kohta, selgitas Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Kaarel Kutti. Sealjuures 0,09 s/kWh on põhjustatud suurenenud kuludest kaoenergiale.
Elektrivõrgu kadu tekib valdavas osas füüsikalistel põhjustel, kuna elektri ülekandmisel eraldub osa energiast soojusena. Lisaks põhjustavad kadu elektrivargused, mille vähendamisel on Elektrilevi teinud olulisi edusamme. Kao osakaal Elektrilevi võrgus on praegu ligi kuus protsenti, mis on enam kui kaks korda vähem kui kümme aastat tagasi, kinnitas Kutti.

Börsipakett oli jaanuaris soodsam

Sõltumatu hinnavõrdlusportaali Energiaturg.ee andmetel oli populaarseim börsihinnaga pakett avatud elektrituru esimesel kuul 9 protsenti soodsam kui enamlevinud fikseeritud hinnaga pakett. Portaal võrdles eraklientide seas kahte kõige populaarsemat paketti: Eesti Energia fikseeritud hinnaga 12-kuulist paketti ja muutuva hinnaga pakettidest 220 Energia börsihinnaga ettemaksuta paketti.

Jaanuaris oli 1750 kWh aastatarbimisega korteril börsihinnaga pakett koos käibemaksuga keskmiselt 0,73 eurot odavam. Eramu tarbimisega 10 000 kWh puhul maksab tarbija fikseeritud paketiga keskmiselt 4,17 eurot rohkem ning elektriküttega eramu, mille aastane tarbimine on 22 500 kWh, pakettide hinnavahe on esimesel kuul keskmiselt 9,38 eurot.

Hinnavõrdlusportaali arvutused tuginevad Eesti Energia 12-kuulisele paketile pakutud fikseeritud elektrihinna ja 220 Energia ilma ettemaksuta börsihinnaga marginaali detsembrikuu aritmeetilisele keskmisele, mis Eesti Energia avalike hinnakirjade järgi on 5,845 senti/kWh ja 220 Energial vastavalt 0,2425 senti/kWh. Hindade arvutamisel on aluseks võetud Elektrilevi tüüpkoormusgraafik ja Nord Pool Spoti Eesti hinnapiirkonna 2013. aasta jaanuari tunnihinnad. Tarbijate jaoks, kes ei ole ühegi elektrimüüjaga lepingut sõlminud, selgub üldteenuse hind 9. veebruaril.

Print Friendly, PDF & Email