Raudtee tänava läbimurret veel ei tule (3)

Raudtee tänava läbimurret veel ei tule

MUUTUSTE AEG: Raudtee tänava elanikud Ain Kurgpõld ja Keito Õispuu meenutavad keelumärgi juures nõukogude aega, mil “parketivabrik” nende naabruses ööpäevaringselt mööblit tootis. Foto: Sander Ilvest

Kuressaares Pihtla teel asuva endise “parketivabriku” krundil algasid kaevetööd, mis on eelduseks Raudtee tänava läbimurde tegemiseks.

Linnavalitsuse teatel anti 2. jaanuaril ASile Kuressaare Veevärk ehitusluba kanalisatsioonitorustike, sadeveesüsteemide ja külmaveetorustiku rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Ranna, Lootsi, Allee, Kitsal ja Raudtee tänaval ning Marientali teel.

Veeprojekti käigus tuuakse Raudtee tänava pikenduse alt läbi trassid ning plaanitav läbimurre kaetakse seejärel muldkehaga. “Liikluseks seda ei avata,” kinnitas Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu.

29. jaanuaril vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud Pihtla tee 43 detailplaneeringus on planeeringut mõjutava olulise tegurina kirjas üldplaneeringu alusel kavandatav Raudtee tänava läbimurre Pihtla teeni ning sealt jätkuv Raudtee tänava ja Talve tänava ühendus, mis loob võimaluse ühendada Juhan Smuuli tänav Raudtee ja Talve tänava kaudu Uus-Roomassaare tänavaga. Sellest tuleneb vajadus liita Raudtee ja Talve tänav ringliikluse abil üheks liiklussõlmeks.

Kohalikele elanikele selline suurarendus loomulikult ei meeldi. Lisaks senise tupiktänava muutmisele aktiivse liiklusega transiittänavaks rajatakse praegusele tühermaale ka mitu ridaelamut.

Print Friendly, PDF & Email